Search form

29.10.2010

Drukāt

Tūrisma aģentūra saņem sodu par nedzirdīgo diskrimināciju

Photo

Beļģijā Ģentes Komerciālā tiesa pieņēmusi notiesājošu spriedumu pret kādu tūrisma aģentūru, kas diskriminējoši izturējusies pret nedzirdīgu klientu.


Pagājušā gada maijā kāds beļģu nedzirdīgais bija nolēmis kopā ar dzirdīgo grupu doties tūrisma ceļojumā pa Jordāniju. Tomēr tūrisma aģentūra, kurā viņš vērsās, atteica, kā iemeslu tam minot savu nespēju garantēt tūrista drošību. Nedzirdīgais nevarēšot vajadzīgajā līmenī sazināties ar grupas vadītājiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Tāpēc tūrisma aģentūra uzstāja, ka nedzirdīgais var doties ceļojumā tikai tad, ja viņu pavada dzirdīgs tulks vai pavadonis, kura ceļojums būtu jāapmaksā nedzirdīgajam tūristam. Tikpat labi, bet daudz ērtāk un lētāk saziņai varētu izmantot portatīvos datorus vai mobilā telefona sms, un tad īpašs tulks nemaz nebūtu nepieciešams.

Tomēr nesekmīgi bija nedzirdīgā tūrista mēģinājumi ietekmēt aģentūru, izmantojot Flāmu nedzirdīgo federācijas (FEVLADO), Vienlīdzīgo iespēju centra, kā arī Ģentes Patērētāju sūdzību biroja starpniecību, tāpēc viņš nolēma vērsties tiesā. Tūrisma aģentūru tiesa atzina par vainīgu diskriminācijā pret nedzirdīgajiem.

FEVLADO apsveic šo tiesas spriedumu. Tas ir svarīgs lēmums, kas apstiprina, ka nedzirdīgie nav ne bezpalīdzīgi, ne arī nekompetenti. Nedzirdīgie ir pilntiesīgi sabiedrības locekļi ar tiesībām darboties visās dzīves jomās, vai tā būtu izglītība, sports, kultūra, atpūta vai tūrisms.

Beļģijas Antidiskriminācijas likums skaidri nosaka, ka preču un pakalpojumu tirgotājiem aizliegts jebkādi atstumt cilvēkus ar īpašām vajadzībām un iespēju robežās viņiem jānodrošina pretimnākšana, ja tas  nepieciešams. Tas ir arī viens no principiem, kas minēts ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām.

Tūrisma aģentūrai tagad būs jāizmaksā cietušajam 650 € liela kompensācija, kā arī soda nauda 1000 €, un tā tas būs arī par katru nākamo gadījumu, ja tas atkārtosies. Bez tam tūrisma aģentūrai savā birojā redzamā vietā jānovieto paziņojums par to, kāds sods draud par invalīdu diskrimināciju. Šāds paziņojums par saviem līdzekļiem jāpublicē arī vairākos masu informācijas līdzekļos, kā arī savā firmas reklāmas bukletā un mājaslapā.

No interneta materiāliem tulkojis: Pēteris Vilisters


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas