Search form

16.02.2011

Drukāt

Rīgas skolēni ierodas Informācijas centrā

No 14. līdz 17. februārim notiek mūsu skolas Projektu nedēļa, dažādu interesantu, izzinošu pasākumu nedēļa. Otrdien, 15. februārī, 11.b klase un 12.a klases skolēni kopā ar skolotājām Benitu Plintu un Elvīru Jaščenoku ciemojās laikraksta „KOPSOLĪ” redakcijā un tipogrāfijā, kā arī iepazinās ar LNS Informācijas centra darbu.


Mūs laipni sagaidīja pati „Kopsolī” redaktore Ilze Kopmane. Vispirms viņa interesanti pastāstīja par avīzes vēsturi, tad iepazīstināja ar pārējiem darbiniekiem un viņu darbu redakcijā projekta "Klusuma pasaule" ietvaros.

Uzzinājām arī par pirmo nedzirdīgo avīzi Valmierā, kas iznāca jau 1929. gadā. Godīgi sakot, mēs neticējām, ka avīze ir tik veca. Domājām, ka arī redakcija ir nesen atklāta, tomēr kļūdījāmies.

Pēc tam iegājām citā telpā, kur Inese mums sīki izstāstīja par mājaslapu www.lns.lv un kā to veido. Agrāk LNS mājaslapa bijusi ļoti vienkārša , tagad tā ir viena no labākajām, to izmantot ir ērti. Sākumā domājām, ka tas ir pavisam vienkārši – „uztaisīt” mājaslapu, bet izrādās, ka to dara cilvēki pēc speciāla pasūtījuma par apmēram 3000 Ls, ko finansējis Eiropas Sociālais fonds (ES). Bijām pārsteigti. Mūsuprāt, tā ir pārāk liela nauda.

11.b klases puiši sapratuši, ka LNS mājaslapā, var daudz ko atrast un uzzināt. Piemēram, kādu interesē LNS pasākumi (drīz kultūras centrā „Rītausmā” notiks LNS skaistumkonkurss), citu – sporta jaunumi. Vēl var noskatīties videoziņas, tomēr skolā tās neprotam izmantot. Pēc tam, kad mums parādīja arī sociālās ziņas, skolēni atzina, ka tās būtu dzīvē patiešām vajadzīgas. Redzējām arī telpu, kur top „Videoziņas”. Tas viss notiek, pateicoties ESF.

Pēc tam aizgājām uz Gūtenberga namu Doma laukumā. Tur vērojām darbu tipogrāfijā, kur iespiež „Kopsolī”. Paldies atsaucīgajiem cilvēkiem Jāņa sētā 5: Ilzei Kopmanei, Ivaram Kalniņam, Inesei Immurei, Zigmāram Unguram, Laurai Reiselei, Dacei Piterniecei par visu stāstīto, rādīto, uzzināto. Žēl, ka nesatikām Juri Grunduli, kurš (tāpat kā Ivars ) ir mūsu skolas absolvents.

Teksts: Ieva, Elīna, Dace, Jānis R., Aleksandrs, Kristaps, Armands, Romāns, Varis, Jānis G., mazais Ivo, kā arī skolotājas – Elvīra, Benita, Olga
Foto: Zigmārs Ungurs


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas