Search form

28.02.2011

Drukāt

Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijai jauns prezidents

26. februārī KC „Rītausma” notika Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijas (LNJO) biedru konference, kurā katru otro gadu notiek pārskats par paveikto darbu, jaunas valdes vēlēšanas, Statūtu grozīšana un organizācijas darba izvērtēšana.


Šoreiz konferencē piedalījās visai maz jauniešu, jo puse no LNJO biedriem pašlaik dzīvo un strādā ārpus Latvijas. Tāpēc šoreiz sapulce īsa un debates neizvērsās plaši.

LNJO viceprezidente Karīna Beisone – Kuzmina sniedza pārskata ziņojuma prezentāciju. Skatīt plašāk: prezentācija. Pēc tam nedaudz tika koriģēti Statūti. Sekoja prezidenta, viceprezidenta un valdes locekļu vēlēšanas. Jāatzīst, ka daudz pretendentu uz šīm vietām nebija: cik valdē bija paredzēts locekļu, tik kandidātu arī tika izvirzīts un balsojot apstiprināts.

Uz turpmākajiem 2 gadiem par LNJO prezidenti ievēlēja Aļonu Udovenko; viceprezidente būs Karīna Beisone – Kuzmina; valdē – Anda Tīdemane, Ieva Valdmane, Valdis Voitkevičs, Intis Zvirbulis un Edgars Ķuzis.
 
Jaunievēlētā LNJO prezidente Aļona Udovenko atzina: „Būt šajā amatā – tas man ir kaut kas pilnīgi jauns. Manas izjūtas? Grūti formulēt, ir neliels samulsums. Ar laiku tās nostabilizēsies. Organizācijas darbā centīšos būt stingrāka. Plānoju paveikt dažas svarīgas lietas: iesaistīt organizācijā jauniešus, kuri nekad nav piedalījušies LNJO aktivitātēs, kā arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ attālinājušies no tām. Svarīga ir arī informācijas izplatīšana – jānostiprina kontakti ar skolām un Latvijas reģionu jauniešu grupām, jāuzlabo organizācijas mājaslapas saturs.

Neizpalika debates par dažādiem jautājumiem. Aktualizēta organizācijas mājaslapas atjaunināšanas nepieciešamība. Tika apsvērta iespēja pāriet citā serverī. LNJO vēl tika kritizēta par zemu aktivitāti un mazu iesaistīto jauniešu skaitu. Nepietiekamās informācijas dēļ jauniešu aktivitātes krasi samazinās.
 

 
Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: Anda Tīdemane

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas