Search form

03.03.2011

Drukāt

Latvijas Nedzirdīgo savienības mājaslapu pazīst 94 valstīs

Photo

Ir pagājis viens gads, kopš Latvijas Nedzirdīgo savienībai ir jauna mājaslapa. Gada laikā tā nemitīgi papildināta ar jaunāko informāciju un jaunākām sadaļām. Mājaslapa izveidota projekta "Klusuma pasaule" 2.12. aktivitātes “Informācija kā nedzirdīgo sociālās iekļaušanas un rehabilitācijas pamatnosacījums” ietvaros.


LNS mājaslapa ir ļoti nozīmīgs informācijas avots daudziem nedzirdīgajiem ne tikai Latvijā, bet arī tiem, kas dzīvo citās valstīs. Ja pagājušā gada pirmajā mēnesī mājaslapu apmeklēja no 29 valstīm, tad šodien jau 94 valstīs zina, kas ir www.lns.lv.

Gada laikā (no 2010. gada 1.marta līdz 2011. gada 1. martam) mājaslapa tika apmeklēta 149 323 reizes. Latvijai pieder 137 993 apmeklējumi. No ārvalstīm mūsu mājaslapu visaktīvāk apmeklē Lielbritānijā dzīvojošie nedzirdīgie latvieši: 3265 apmeklējumu. Lielu interesi izrādi arī ASV dzīvojošie: 1285 apmeklējumi. Tālāk seko Norvēģija – 719, Somija – 690, Beļģija – 679, Lietuva – 565, Itālija – 425, Igaunija – 410, Somija – 295 un Vācija – 270 apmeklējumi.      

Mājaslapai vidēji dienā ir 516 apmeklējumu. Šā brīža rekords pieder 2010. gada 1. novembrim, kad bija 674 apmeklējumi, jo visus ļoti interesēja raksts un fotogrāfijas par melodeklamācijas šova „Krāsaini sapņi” 1. kārtu kultūras centrā „Rītausma”.
Mājaslapai vidēji dienā ir 516 apmeklējumu. Šā brīža rekords pieder 2010. gada 1. novembrim, kad bija 674 apmeklējumi. Piemēram, 2011. gada februārī bija 14 454 apmeklējumu. Visvairāk apmeklēta ir sadaļa JAUNUMI. Piemēram, februārī cilvēkus visvairāk interesēja videomateriāls „Melodeklamāciju šova „Krāsaini sapņi” sestā kārta” (342 apmeklējumi). Ar lielu interesi tika sekots jaunumiem par atceltajām Nedzirdīgo Ziemas olimpiskajām spēlēm: „Slovākijas policija arestējusi Nedzirdīgo ziemas olimpisko spēļu organizētāju Rudu” (324), „Slovākijas ministrija pārmet organizētājiem Nedzirdīgo olimpisko spēļu atsaukšanu un neuzņemas atbildību”(297) un „17. Nedzirdīgo ziemas olimpisko spēļu organizētājs apsūdzēts par 11 miljonu eiro izkrāpšanu”( 290). Arī raksts „Rīgas Nedzirdīgo skola dzimšanas dienu pēdējo reizi nosvinēja vecajā vietā” ieinteresēja daudzus: tas tika lasīts 324 reizes.

 

Katru dienu tajā ieskatās arī LNS prezidents Arnolds Pavlins. Viņu interesē visi jaunumi:Domāju, ka jau viena gada laikā mājaslapa iekarojusi stabilu vietu mūsu ikdienas dzīvē. Jaunumi no LNS, visas pasaules nedzirdīgo dzīves ir regulāri, kvalitatīvi un profesionāli. Patīkami salīdzināt mūsu mājaslapu ar citām – mūsējā ir viegli pārskatāma, var ātri atrast visu, kas interesē. Vienīgi neapmierina fotogaleriju izvietojums.”
           
 
 
 
 
 
Arī LNS Sociālā darba struktūras vadītājs Edgars Vorslovs, kas bija atbildīgs par pirmās LNS mājaslapas darbību no 2001.gada 1.decembra līdz 2009. gada 30. jūnijam) atzīst, ka jaunajā mājaslapā „var atrast daudz noderīgas informācijas, ko ikdienas darbos nesanāk vai neiedomājos uzmeklēt. Daudz arī informācijas par norisēm nedzirdīgo kopienā. Kur citur lai iegūst specifisko informāciju par norisēm nedzirdīgo dzīvē gan Latvijā, gan pasaulē, ja ne mūsu mājaslapā? 
Edgars mājaslapā ieskatās uzreiz, kad tur parādās jaunums, jo izmanto mūsu mājaslapas piedāvāto RSS barotni (skatīt mājaslapas sadaļu RSS kreisās navigācijas joslas apakšā), kura informē, kad parādās kāds jaunums LNS mājaslapā.
 
Kas LNS mājaslapai būtu vēl jāuzlabo? E. Vorslovs atzīst, ka vienmēr jau ir ko uzlabot, attīstīt, pilnveidot, ieviest ko jaunu un aktuālu. Viņš iesaka vairāk sniegt informāciju par norisēm tajās reģionālajās biedrībās, kuras nepiedalās projekta “Klusuma pasaule” aktivitātēs.  Viņaprāt, atsevišķās sadaļās informācija nav atjaunota pusgadu: „To laikam jau var attaisnot ar nepietiekamo kapacitāti, kad ieviests plašs sadaļu skaits, bet informācijas apstrādei nepietiek jaudas. Videoziņām ieteikums – ar laiku mainīt to pasniegšanas veidu un saturu.”

Edgara skatījumā LNS mājaslapai jākļūst par bagātīgu informācijas krātuvi, kur var iegūt informāciju par nedzirdīgo kopienu Latvijā, kur ikviens interesents varētu iegūt sev nepieciešamo informāciju par nedzirdību un tās radīto barjeru pārvarēšanas iespējām.
 
Bet A. Pavlins uzskata, ka viens gads ir ļoti maz – izšķīlušies tikai pirmie zobiņi. Tāpat kā visi mūsu biedri, ceru, ka LNS mājaslapa kļūs par tādu pašu neatņemamu un gaidītu viesi mūsu mājās kā savlaik padomju gados bija LNS laikraksts „Kopsolī”. Pilnveidoties – tam robežu nav, vajag tikai gribēt un spēt."
           
NVA ESF departamenta Projektu uzraudzības projektu vadītāja , Inga Krūzmētra: „Tā kā esmu atbildīgā par LNS projekta „Klusuma pasaule” ieviešanu, bieži ielūkojos LNS mājaslapā, jo tajā ātri gūstu koncentrētu priekšstatu par projekta aktivitāšu virzību.
Var teikt, ka šajā mājaslapā esmu atradusi visu, kas mani interesē, lai regulāri sekotu projekta norisēm.
Ļoti svarīgi man šķiet, ka mājaslapa veidota viegli pārskatāma, tajā var atrast pašas nepieciešamākās ziņas ne tikai par projektu norisi, bet arī kopumā par visu LNS ar tās struktūrvienībām, kā arī ikdienas jaunumus, ko būtiski zināt nedzirdīgajiem cilvēkiem.
Mani iepriecināja arī iespēja iepazīties internetā ar projekta „Klusuma pasaule” aktivitāšu prezentācijām pēc tam, kad tās noklausījos projektu realizācijai veltītajā pasākumā KC „Rītausma”.
Arī turpmāk, izmantojot LNS mājaslapu, sekošu projekta aktivitāšu realizācijai. Novēlu jums savu darbu pilnveidot tālāk! Lai netrūkst radošu ideju!.”

Arī Baiba Jakovļeva, NVA ESF departamenta Projektu atbalsta nodaļas projektu vadītāja LNS mājaslapas gada jubilejas reizē veltījusi atzinīgus vārdus:
„Latvijas Nedzirdīgo savienības mājaslapu varu novērtēt tiešām atzinīgi! Priecē tas, ka tajā ievērotas visas nepieciešamās ES fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasības un sniegtā informācija ļoti detalizēti un plaši atspoguļo dažādas projekta aktivitātes, iekļaujot arī fotogrāfijas. Ir tiešām interesanti lasīt!
Kā ierosinājumu varu ieteikt sadaļā „Projekti” pie „Klusuma pasaules” sākumā ierakstīt teikumu „Apraksts par projektu šeit” (vai tamlīdzīgi) un ievietot saiti
http://www.lns.lv/lat/pakalpojumi/socialas_rehabilitacija/projekts/ . Vēlu veiksmi arī turpmāk!”

Piedāvājam jums iepazīties ar LNS mājaslapas statistiku.
 
 
Attēlā redzams, cik cilvēku vidēji mēnesī apmeklējuši mājaslapu. Piemēram, 2010. gada martā to apmeklēja mazliet vairāk nekā 12 tūkstoši, tagad tas skaits jau ir virs 14 tūkstošiem. Apmeklējuma kritums, kas noticis 2010. gada jūlijā, saistīts ar 2.12. aktivitātes darbinieku atvaļinājumu. 
 
Paldies visiem, kas mūs lasa, izsaka savu viedokli un sniedz vērtīgus ierosinājumus! Paldies par laba vēlējumiem!
Centīsimies augt, pilnveidoties un būt jums noderīgi!

 
Teksts: Inese Immure
Foto no LNS Informācijas centra arhīva

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas