Search form

04.03.2011

Drukāt

Jūs jautājāt par invalīda apliecību

Photo

Kāpēc invalīda apliecība netiek izsniegta uz mūžu, ja invalīda statuss piešķirts uz mūžu?


Atbildi sniedz VDEĀK dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Maija Mūrniece: Invalīda apliecības veids un tā saturs ir noteikts Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1169 „Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību”. Noteikumu  15. punktā teikts „Personai, kurai invaliditāte noteikta bez atkārtota ekspertīzes termiņa (uz mūžu), izsniegtās apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu.”

Invalīda apliecībā ir fotogrāfija, kura palīdz identificēt personu, tajā ir jāatpazīst apliecības uzrādītājs. Ļoti būtiski tas ir personām, kuras izmanto sabiedrisko transportu.
 
Atbildi organizēja: Gunta Birnīte

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas