Search form

10.11.2011

Drukāt

Japānā izstrādātā datorprogramma automātiski tulko tekstu zīmju valodā (video)

Japānas ietekmīgās telekompānijas NHK Zinātnes un tehnoloģiju pētniecības laboratorija ir nākusi klajā ar jaunu tehnoloģiju. Tā spēj diktora runāto tekstu pārvērst zīmju valodā, ko uz televizora ekrāna demonstrē animēts (zīmēts) surdotulkotājas tēls. Tehnoloģiju paredzēts izmantot jaunāko ziņu raidījumu tulkošanai.
„Pašlaik mēs jau varam iztulkot tekstu, tomēr teksta sarežģītība pagaidām ir ierobežota. Tehnoloģija sniedz iespēju iztulkot japāņu zīmju valodā katru vārdu tādā pašā secībā, kā tas tiek izrunāts japāniski. Līdz ar to tulkotais teksts ne vienmēr ir pilnībā saprotams, jo vārdu kārtība zīmju valodā dažkārt atšķiras no japāņu valodas. Tāpēc daļu teksta nepieciešams labot un pašlaik mēs veidojam īpašu starpposmu, kur apmācīti darbinieki varētu izlabot šīs kļūdas.”

Televīzijas ziņu raidījumiem  ir pieejami subtitri, kurus var lasīt cilvēki, kas saprot japāņu valodu, tomēr vairums nedzirdīgo dod priekšroku zīmju valodai, it īpaši tie, kas ir nedzirdīgi kopš dzimšanas.
Tehnoloģijai joprojām piemīt vairāki trūkumi, bet kā pagaidu risinājums ir cilvēka iejaukšanās, kad automātiski iztulkoto tekstu nepieciešams nedaudz pārveidot.
Pētījumu mērķis ir radīt tulkošanas tehnoloģiju, ko varētu izmantot smagu avāriju un dabas stihijas izraisītu draudu gadījumos. Šādās situācijās dažkārt ir grūti atrast profesionālu zīmju valodas tulku, lai televīzijā informētu nedzirdīgos par draudošajām briesmām. Tāpēc automātiska tulkošanas sistēma būtu ļoti nepieciešama.
Telekompānijas NHK zinātnieki turpina darbu pie sistēmas uzlabošanas, lai tulkotais teksts zīmju valodā būtu tekošs un  pilnībā saprotams.

 
Sagatavoja: Pēteris Vilisters

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas