Search form

07.12.2011

Drukāt

Piektdien, 9.decembrī, Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā notiks Vecāku diena


Darba kārtībā

1) Mācību stundu apmeklējumi
 pl.  9.10 - 11.30 (lūgums vecākiem iepriekš pieteikties, izmantojot pastu e-klase vai SMS 25609734 – skolas sekretāre)
 
Mācību stundu laiks
2.stunda 9.10 - 9.50;   3.stunda 10 - 10.40;  4.stunda 10.50 – 11.30
 
2) Skolas vecāku sapulce pl. 12 - 14 aktu zālē.
Darba kārtībā:
• 2011./2012. m.g. aktualitātes
• Sadarbības projekti skolā
• Izmaiņas normatīvajos aktos: izglītības programmas,  skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi
• e–klase: lietošana un saziņa
• Dažādi jautājumi
 
3) Tikšanās ar klases un internāta skolotājiem, mācību priekšmetu skolotājiem pl. 14 - 15.30 (lūgums vecākiem iepriekš pieteikties, izmantojot e-klase pastu vai SMS 25609734-skolas sekretāre)
 
Tālruņi papildus informācijai
direktores vietniece  Rita Nazarova – 67181908; skolas kanceleja – 67181907; skolas sekretāre – 25609734 (SMS); e-pasts: [email protected] vai e-klase pasts.
 
 
Tiksimies skolā!

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas