Search form

16.12.2011

Drukāt

Radošā ziņā šis „Klusuma pasaules” gads bijis ļoti raibs un piesātināts…

Photo

Noslēgušās viesnodarbības projekta „Klusuma pasaule” 2.10 aktivitātes „Saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguves programmas izstrādes un realizācija” ietvaros.


Rīdzinieki viesojušies gan pie Jelgavas klientiem (2. decembrī), gan Liepājā un Tukumā (3. decembrī). Radošais darbs noritēja iestudējumu izveidošanas un prezentēšanas veidā, kur viesi uzstājās ar deju un kustību darbnīcā sagatavotu uzvedumu „Dzīve”, kā arī ar melodeklamācijām un dejām. Noslēgumā notika apvienotais komēdijas „Murmuļciema sensācija” uzvedums, piedaloties visiem klātesošajiem, dziedot, dejojot un spēlējot.
 
Liels paldies Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par finansiālu atbalstu k/c „Rītausma” pašdarbnieku kolektīvu viesizrādēm Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā un Alsviķu Profesionālajā skolā 9. decembrī.
 
Koncertprogrammu skatīties bija iespējams ne tikai skolu audzēkņiem, bet jebkuram interesentam – un tiešām bija ieradušiesi arī daudzi LNS biedri.
 
Beigušās arī projekta radošās pašizpausmes nodarbības reģionos, kurās tapuši fantastiski galdauti, dažādi stikla dekori, brošas u.c., kā arī veikti neskaitāmi saskarsmes uzdevumi un fiziskās aktivitātes. Pēdējā nodarbībā Valmierā pasniedzējas Santas Kesenfeldes vadībā tika izveidots pat  īsts Jaungada Pūķis!
 
Kopumā jāsecina, ka šis gads gan projekta, gan arī k/c „Rītausma”darbībā radošā ziņā bijis ļoti raibs un piesātināts, jo nodarbībās tika iestudēti arvien jauni priekšnesumi (dejas, melodeklamācijas, teātra etīdes u.c.), kā arī tapuši neskaitāmi mākslas darbi, kuru maza daļiņa priecēs arī jūs, šobrīd apskatot izstādi k/c „Rītausma”. Ceru, arī nākamais gads mums būs tikpat izdevies,  iesāktais darbs turpināsies, radīsies jaunas idejas un būs arī vēlme tās īstenot dzīvē.
 


 
Teksts un foto: Dana Kalpiņa - Geida

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas