Search form

16.12.2011

Drukāt

Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus pabalsta pārtikas iegādei piešķiršanai

No 19. decembra Rīgas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus, lai piešķirtu pabalstu par palīdzību pārtikas iegādei. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei tām personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.


Tiesības saņemt pabalstu ir :

• bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;
• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz Ls 180 katram ģimenes loceklim mēnesī;
• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 30 Ls.
 
Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis līdz 2012.gada 31.martam vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas.
• Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
• Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā un persona to paraksta.

Pabalsts tiek izmaksāts
pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot personai skaidrā naudā.

Pabalsta izmaksai no 2011.gada 19.decembra līdz 2012.gada 31.martam plānots izlietot Ls 847 380. Laikā no 20.12.2010. – 31.04.2011. no pašvaldības budžeta tika izlietoti Ls 843 000, pabalstu saņēma 28 100 rīdzinieki.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.  Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.


Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice,
tel.67105925; mob.tel. 26385691, e-pasts:[email protected].

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas