Search form

30.12.2011

Drukāt

Ardievu, Ziemassvētki !


26.decembrī Ventspils biedrībā notika Ziemassvētku pasākums. Ieradās daudz biedru (25), tai skaitā arī  viesi –  no Norvēģijas, Anglijas un Slovēnijas (4). Pasākuma organizatore Raisa Civkunova iepazīstināja klātesošos ar nākamo – Pūķa gadu, kā pēc Austrumu paražām sauc 2012. gadu. Uzzinājām, kas mūs gaida un kas tajā notiks dažādos dzīves pavērsienos. Vakara gaitā risinājās jautras spēles un loterija. Katrs arī novēlējām kaut ko labu saviem biedriem un paši pastāstījām, ko mēs katrs gribētu sagaidīt Jaunajā gadā. Sirsnīgas sarunas risinājās vēl ilgi pie pašu saklāta, bagātīga galda.


 
Teksts: Indulis Pāže, foto organizēja: Raisa Civkunova
 
*    *    *                      
 
29. decembrī Rīgā uz šiem svētkiem atskatījās arī LNS galvenās mītnes Elvīras ielā 19  dažādo iestāžu darbinieku kolektīvs. Svētku brīdi pusdienlaikā organizēja LNS valdes grupas priekšsēdētāja Lilita Janševska (ZVC), bet par saturisko norisi šoreiz rūpējās Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija ar tās prezidenti Aļonu Udovenko vadībā, ļoti jaukā prezentācijā parādot un pastāstot par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām latviskā garā, pieminot arī cittautu ieražas (skatīt šeit).
Jaunieši sarīkoja īstu rotaļu virpuli un, acīmredzot, bija ielūguši arī Vecīti ar garo, balto bārdu, kurš ieradās ar lielu maisu. Katram kaut kas no tā tika, ja vien kaut dažas rindiņas viņam pa prātam noskaitīja. Vēlot cits citam labu, izdevušos nākamo gadu, visi izklīda, lai turpinātu darbadienu. 
Teksts: Ilze Kopmane, foto: Valdis Krauklis      


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas