Search form

19.09.2006

Drukāt

Par pētījumiem un ārzemju partneru uzņemšanu (24.01.)

     Pētījums par multiinvalīdēm Vadības grupas sēdē uzklausīts un apspriests projekta pētījumu grupas darbs Z.Ungura vadībā. Veikts otrais pētījums – par nedzirdīgām sievietēm ...
    
Pētījums par multiinvalīdēm
Vadības grupas sēdē uzklausīts un apspriests projekta pētījumu grupas darbs Z.Ungura vadībā. Veikts otrais pētījums – par nedzirdīgām sievietēm multiinvalīdēm (tas ir, tām sievietēm, kurām bez nedzirdības vēl diagnosticētas arī citas slimības). Šis pētījums ietver datus par 100 aptaujas dalībniecēm. Ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties www.lns.lv (sadaļā projekti). Plašāks, skaidrojošs kopsavilkuma teksts tiek gatavots, un ar to varēs iepazīties plašāka auditorija – arī „KS” lasītāji, citi interesenti.
Jau atklājušās pirmās problēmas, kurām jāpievērš uzmanība, apkopojot galarezultātu visiem pētījumiem. Viena no tām – nedzirdīgie cilvēki, kuriem ir multiinvaliditāte un kuri tātad atrodas pastiprināta riska zonā ir mazāk aizsargāti, jo viņiem, kā visiem nedzirdīgiem, piešķirta III grupas invaliditāte un viņi nesaņem nekādus papildus atvieglojumus (kaut vai medicīniskā aprūpē, zāļu iegādē utt.).
Atklājušās zināmas grūtības aptauju organizēšanā sakarā ar to, ka stingri jāievēro personas datu aizsardzība. Tāpēc aptaujas balstās uz pilnīgas brīvprātības principa un cilvēki uzrunāti, aicināti anketēties sabiedriskās vietās, publiskos pasākumos utt. Pētījumu grupai jāveic vēl divas aptaujas – cittautiešu un jauniešu vidū.
 
Pētī arī jaunieši
Partnerorganizācijas jauniešu apvienības „Efraims” pārstāvis I.Kalniņš informēja par dažiem viņa vadītās darba grupas atzinumiem, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību.
Tā, piemēram, līdztekus LNS uzmanības lokā esošiem tulkiem ārpus palikuši vairāki citi zīmju valodas pratēji, kas šo darba varētu veikt, kaut vai tulkojot augstskolās studējošiem. Viens no darba grupas ierosinājumiem būs tiešā saistībā ar tulku nodrošinājuma nepieciešamību studējošiem nedzirdīgiem jauniešiem.
Darba grupa turpina pētīt LR un ES likumdošanu, kas attiecas uz jauniešu iespējām apgūt profesiju, studēt, strādāt un kvalificēties. Lai kvalitatīvāk paveiktu šos projektā partnerim izvirzītos uzdevumus, pēc I.Kalniņa domām, nepieciešams veikt vēl vienu – jauniešu aptauju. Projekta vadības grupa to akceptēja, un tagad no administrējošās organizācijas – LM saņemta atļauja papildus iekļaut projekta I ceturkšņa aktivitātēs pētījumu „Nedzirdīgie jaunieši. Statistika. Problēmpunkti”. Darbs sāksies jau februārī. Aptauju veiks pētījumu grupa Z.Ungura vadībā.
 
Jāuzņem ārzemju viesi
Viens no svarīgākajiem pasākumiem projekta gaitā risināsies vasaras ieskaņā – jūnija sākumā, kad Rīgā darba vizītē ieradīsies projekta partneri no 3 valstīm: Čehijas, Vācijas, Slovākijas. Plānoti vairāki kopīgi pasākumi – konference, dažāda līmeņa apspriedes ar projekta norises analīzi un turpmāko uzdevumu precizēšanu, viesu iepazīstināšana ar LNS darbību un nedzirdīgo aktivitātēm – pašdarbības festivālu Valmierā.
Latvijas puses atbildība starptautiskā līmenī ir arī speciālās aptaujas anketas sagatavošana par nedzirdīgo sakontaktēšanu ar darba tirgu. Arī šis darbs jau risinās.
        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas