Search form

19.03.2007

Drukāt

19.03.2007. Ziņu lapa Nr.2

  Sagatavošanas darbi noritēja sekmīgi Konsultatīvais atbalsts – jūsu rīcībā Zigmārs Ungurs Viens no maniem  uzdevumiem februārī bija iekārtot un sagatavot jaunās Informācijas centra te...
 
Sagatavošanas darbi noritēja sekmīgi
Konsultatīvais atbalsts – jūsu rīcībā
Zigmārs Ungurs
Viens no maniem  uzdevumiem februārī bija iekārtot un sagatavot jaunās Informācijas centra telpas darbam, lai tur varētu notikt lekcijas un konsultācijas. Pašlaik  vajadzīgās iekārtas  pasūtītas, notiek  to piegāde, uzstādīšana.
Otrs uzdevums  –  organizēt  atklāto konkursu uz  projektam nepieciešamo speciālistu – uzņēmējdarbības  un finansu konsultantu vietām. Konkurss  noticis, konsultanti  izraudzīti, nodrošināts arī zīmju valodas tulks tiem speciālistiem, kuri paši nepārvalda zīmju valodu. Darbu uzsāk 5 konsultanti.
Tagad svarīgi, cik aktīvi katrs pats no jums izmantos šo  piedāvāto iespēju padziļināt  zināšanas, lai tālāk  tās liktu lietā  savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Interesi par to  izrādījuši daudzi, tas priecē. Pieteikties uz konsultācijām var pie manis. Sīkāka informācija tālāk rakstā „Par konsultācijām”.
 
Darba grupas „Uzņēmējdarbības pamati” aktivitātes februārī
Varis Strazdiņš
Kopš projekta „Darbs klusumā” sākuma ir paveikts zināms sagatavošanās darbs gan ar lektoriem, gan ar nākamajiem lekciju klausītājiem. Lektoru komandā tika veiktas nelielas izmaiņas, tika nomainīts psiholoģijas lektors. Ņemot vērā finansu tēmas nozīmi uzņēmējdarbībā, piesaistīju papildus lektoru šim priekšmetam. Pašlaik katrs lektors veic sagatavošanās darbus savām lekcijām, gatavo konspektus.
Iespējamie lekciju klausītāji bija apzināti jau projekta rakstīšanas laikā. Tagad bija tikai jāpārliecinās, vai viņi savas domas par lekciju apmeklēšanu nav mainījuši. Pēdējā laikā parādās arī daži citi klausītāji, kuri arī vēlētos tikt iekļauti grupā. No vienas puses, tas priecē, bet, no otras - māc bažas – var kristies kvalitātes līmenis.
Ir nokārtojies jautājums par lekciju vietu un laiku. Cerams, jau pašā sākumā klausītāji varēs iepazīt jaunās telpas, kurās turpmāk atradīsies LNS Informācijas centrs. Cerams, jaunajās telpās visiem būs ērti un patīkami! Lekciju biežumu un ilgumu mēģināju pakārtot klausītāju reālajām iespējām. Kā zināms, komersanti ir aizņemti cilvēki, un tāpēc lekcijas notiks otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pl.18.00 līdz 21.00. Lai izvairītos no vienmuļības, katru vakaru paredzētas 2 lekcijas par dažādām tēmām.
 
Sākušās konsultācijas un lekcijas
Iegūt var ļoti daudz...
Zigmārs Ungurs
Sākot ar martu, dzirdes invalīdiem projekta Darbs klusumā ietvaros dota unikāla iespēja saņemt individuālas konsultācijas jomās, kas saistītas ar uzņēmējdarbību: grāmatvedībā, lietvedībā, uzņēmējdarbībā, finansēs un psiholoģijā. Līdz šim nedzirdīgajiem bija gan dažādas lekcijas un semināri, taču individuālas konsultācijas ir kaut kas īpašs. Tas nozīmē, ka attiecīgais speciālists savā jomā runā tikai ar jums, atbild tieši uz jūsu jautājumiem, iedziļinās tieši jūsu problēmās.
Šāda iespēja tiek dota ļoti reti, tāpēc gribētos, lai ikviens prastu to efektīvi izmantot. Ir daži noteikumi, kurus vajadzētu ievērot tiem, kuri piesakās uz konsultācijām. Galvenais:  pašiem jābūt skaidrībā, ko īsti vēlaties uzzināt no konsultanta: jāsagatavo konkrēti jautājumi un, ja kaut kas no viņa stāstītā nav skaidrs, tūlīt arī jāpārjautā. Tikai uz konkrētiem jautājumiem būs arī konkrētas atbildes. Ja  paši nezināsiet, ko īsti  vēlaties uzzināt, tad nekāda konsultācija nesanāks.
Ja nespējat precīzi noformulēt savus jautājumus konsultantam, tad nāciet pie manis, es palīdzēšu. Pie manis var arī pieteikties uz konsultācijām. Būšu sastopams LNS mītnē, Elvīras ielā 19, pirmajā stāvā – jaunajās Informācijas centra telpās (blakus Rīgas biedrībai) otrdienās  pl. 11 – 18, ceturtdienās  pl. 11 – 18..
Tie, kuri dzīvo tālu, var pieteikties uz konsultācijām, arī izmantojot mobilo tālruni vai internetu. Īsziņas no mobilā tālruņa var sūtīt man uz: 29140775. E- pastu var sūtīt uz: [email protected] Piesakoties jāpaziņo vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, un tas, par kādu tēmu gribat saņemt konsultāciju.
Gribu īpaši uzsvērt, ka tieši uzņēmējdarbības konsultācijām mums ir paveicies sameklēt augstas klases profesionāli. Tā ir biznesa augstskolas „Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Solvita Vītola.
Tāpēc noteikti iesaku visiem mūsu aktīviem cilvēkiem ar savām biznesa iecerēm un  plāniem nākt uz konsultācijām.. Zaudēt neko nevarat, bet iegūt ļoti daudz. Kad tad, ja ne tagad!
 
Uz jautājumiem atbild lektori un konsultanti
Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne Solvita Vītola.

* Vai jums līdz šim gadījies dzīvē kontaktēties ar nedzirdīgiem cilvēkiem?
Nē. Uz ielas esmu noskatījusies uz viņiem kā uz mazliet atšķirīgiem.  Piekrītiet, tas ir savādāk, ja sarunājoties izmanto zīmju valodu. Nekādā ziņā sliktāk, bet – savādāk. Manā uztverē nedzirdīgie cilvēki vienmēr ir savstarpēji  ļoti uzmanīgi  cits pret citu.
* Kādi bija jūsu motīvi, piesakoties uz konsultanta vietu šajā projektā?
Vispirms jau tā ir iespēja atbalstīt mazās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Jo tikai tā mēs var stabilizēt Latvijas ekonomisko situāciju un, galvenais, uzlabot cilvēku labsajūtu, palielinot viņu personīgos ieņēmumus. Tas taču ir kolosāli, ja tu var strādāt pats sev.
Bez tam man tā ir iespēja nodot savas zināšanas tālāk tiem, kam tās ļoti nepieciešamas. Un vēl tā ir  līdz šim nebijusi pieredze,  jauns izaicinājums. 
* Vai esat strādājusi līdzīgos projektos ar iesācējiem
Jā, kad Latvijā sākās bezdarbnieku apmācība, strādāju ar iesācējiem. Esmu apmēram saskaitījusi – sanāk,  ka vairāk nekā 1200 cilvēkiem esmu mācījusi, kā uzsākt biznesu un  pelnīt sev pašiem.
Pagājušajā gadā strādāju vienā projektā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām.       Tas bija visai interesanti, jo šie jaunieši bija īpaši katrs par sevi. Galu galā viņi katrs aizstāvēja savu biznesa ideju, un ceru, ka kāds no viņiem to arī realizēs.
Jau divus gadus arī vidusskolā  mācu biznesa pamatus.Tā ir ļoti interesanta pieredze, jo bērni ir mūsu nākotne, viņi ļoti ātri  visu uztver, un idejas viņiem ir nenovērtējamas.
* Pastāstiet, lūdzu, par savu ikdienas darbu!
.Galvenais darbs ir ar studentiem.. Pavisam manā fakultātē studē vairāk nekā 1800 studentu. Pārējais laiks tiek veltīts biznesa konsultācijām, grāmatu rakstīšanai, metodisko materiālu sagatavošanai un pašas kvalifikācijas celšanai. Pašlaik studēju doktorantūrā, rakstu disertāciju par mikro un mazo uzņēmumu attīstības iespējām Latvijā.
Kopumā darbs ir ļoti interesants un pats galvenais – esmu laimīga, jo strādāju darbu, kurš man patīk un  sirdij tuvs.
Jums ir sākotnējā informācija par LNS projektu Darbs klusumā. Kādas ir jūsu domas par to?
Fantastiski, ka ir cilvēki, kuri strādā ar projektiem  un šādā veidā gādā par citiem. Tas ir nenovērtējami, jo ieguldījums cilvēkos un viņu izglītībā ir nākotnes peļņa mums visiem, arī valstij kopumā. Mēs katrs esam personība, un katrs no mums ir savādāks – ar saviem plusiem  un mīnusiem,  bet galvenais, lai mēs  spētu ar to visu sadzīvot un lai apkārtējie mūs saprot. 
 
Projekta grāmatvedības konsultante Liene Kleina-Brūvere:
* Vai esi jau iepriekš piedalījusies kādā LNS ES projektā?
Esmu kādu laiku strādājusi projektā „Klusās rokas”. Par šo jauno projektu man vēl noteikta sprieduma nav. To varēšu novērtēt vēlāk, kad redzēšu rezultātus, kuri būs atkarīgi no mums pašiem –  pasniedzējiem un konsultantiem, kā arī no nodarbību un konsultāciju apmeklētāju aktivitātes. Ja mēs, pasniedzēji, labi sēsim, tad mūsu nodarbību apmeklētāji varēs ievākt  kopīgā darba augļus. Tas dos lielu labumu  viņiem pašiem un arī Latvijas nedzirdīgo saimei. Mēs kļūsim konkurētspējīgāki starp dzirdīgajiem darba tirgū.
* Pastāsti, lūdzu, par savām ikdienas gaitām!
Strādāju divās darbavietās: Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā par zīmju valodas skolotāju, kā arī vakaros par audzinātāju. Strādāju arī Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijā par grāmatvedi. Man abi darbi patīk, jo apkārt redzu gan dzirdīgos, gan nedzirdīgos kolēģus un skolēnus. Darbi veicas labi, tikai gribētos vairāk laika veltīt ģimenes dzīvei.
* Kas tevi pamudināja piekrist darbam projektā?
Par grāmatvedības konsultanti piekritu strādāt tāpēc, ka esmu piederīga nedzirdīgo saimei un man ir pieredze grāmatvedībā. Ceru ar savām zināšanām palīdzēt nedzirdīgajiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Priecāšos, ja tas iespējami daudziem mūsējiem izdosies. Novēlu viņiem būt aktīviem gan savā nedzirdīgo saimē, gan starp dzirdīgajiem.
*  Kā tu pavadi savu brīvo laiku?
Brīvā laika man ļoti maz. Cik nu tā atliek, patīk lasīt grāmatas, sava daļa tiek arī orientēšanās sportam un boulingam. Svētdienās ar vīru un mazo meitiņu Helēnu apmeklējam dievkalpojumu. Vīrs ir zīmju valodas tulks Vīlandes Baptistu draudzē.             

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas