Search form

21.12.2012

Drukāt

Rīgas RB aicina nokārtot biedru maksu par 2012. gadu

Rīgas RB aicina savus biedrus, kuri nav samaksājuši biedra naudu par 2012. gadu, to izdarīt līdz šī gada beigām.


Biedriem, kuri nav samaksājuši biedru naudu no 1. oktobra  līdz 31. decembrim,  jāmaksā  3,50 Ls (soda nauda ir 0,50 Ls), bet no 1. janvāra būs jāmaksā – 4 Ls (soda nauda – 1 Ls). To nosaka LNS Domes lēmums Nr. 1–  3 (26.01.2011).
 
LNS biedra maksa ir 3 Ls.  
 
To var nokārtot Rīgas RB valdē uz vietas Elvīras ielā 19, 21. decembrī pl. 9 – 14 vai samaksājot internetā.      
            .
Naudu var pārskaitīt uz vienu no diviem LNS norēķinu kontiem SEB bankā:
LV86UNLA0002000700111 vai LV84UNLA0002001700411
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
Reģ.Nr.40008000615, bankas kods: UNLALV2X.

Maksājuma mērķī
jāuzrāda, par kādu personu tiek maksāta biedru nauda; periods, par kādu tiek maksāts; kurā  LNS biedrībā  persona, par kuru maksāta biedru nauda.
 
Piemērs: Kārlis Ozoliņš (Rīgas biedrība) – biedru nauda par 2012. gadu
 
 
Ziņo: Rīgas RB valde

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas