Search form

28.12.2012

Drukāt

Patīkamas izmaiņas sola jaunie iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) grozījumi – 2013


IIN būs mazāks. No 2013. gada 1. janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) būs 24 %. Turpmākajos 3 gados IIN likme  samazināsies par pieciem procentiem –  no pašreizējiem 25% līdz 20%. Paredzēts, ka 2014. gadā tā būs 22%, bet 2015. gadā –   20%.
 
***
 
Bērniem paliks vairāk. Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, no 2013. gada 1. jūlija IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu  paaugstināts līdz 80 latiem mēnesī, gadā tie ir 960 lati.
 
Patlaban nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām ir 70  lati mēnesī jeb 840 lati gadā par katru personu. Tātad neapliekamais minimums par katru apgādājamo pieaugs par 10 latiem, un tas nozīmē par apm. 2, 50 Ls mazāku ienākuma nodokļa ieturējumu mēnesī.
 
***
 
Nebūs jāmaksā. Jaunākie grozījumi paredz, ka par ienākumu, kas gūts no regulāras vai atkārtotas sadzīves metāllūžņu vākšanas un nodošanas, IIN nav jāmaksā, jo tā nav uzskatāma par saimniecisko darbību.
 
***
 
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu mājās IIN nav jāmaksā. Arī 2013. un 2014. gadā par ienākumu, ko gūst  personas par sociālo pakalpojumu sniegšanu mājās, IIN nav jāmaksā.
 
Šāda norma kā likuma pārejas noteikums ir spēkā no 2008. gada. Tā nosaka, ka no aplikšanas ar IIN atbrīvo tos ienākumus, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu izmaksāti no pašvaldības budžeta kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālā pakalpojuma – aprūpes mājās sniegšanu.
 
 Šī likuma norma attiecas uz personām, kas nav darba tiesiskajās attiecībās ar atlīdzības maksātāju, ja pastāv viens no diviem nosacījumiem. Pirmais – personai ir darba attiecības ar citu personu, no kuras tā gūst lielāko daļu ienākumu, un šie ienākumi nav saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu mājās. Savukārt otrais nosacījums paredz, ka šī persona saņem pensiju, izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju.
 
***
 
Atbalstu lauksaimniecībai ar nodokli neapliks. Patīkama ziņa tām personām, kas saņem ienākumu kā  atbalstu lauksaimniecībai. 2013. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, atbrīvotas no aplikšanas ar IIN.
 
***
 
Ne visiem jāreģistrējas VID. Likums  noteicis, ka, sākot ar 2013. gadu, visiem darba ņēmējiem, kam ir uzņēmumu līgumi,  jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējiem.
 
 Bet jaunākās izmaiņas šajā likumā nosaka: tajos gadījumos, kad  darba devējs ietur IIN ienākumu izmaksas brīdī, strādājošajam nav jāreģistrējas VID.
 
Jaunā norma attiecas uz tādām fiziskām personām, kas slēdz uzņēmuma līgumu ar juridiskām personām vai fiziskām personām kā saimnieciskās darbības veicējiem.
 
 
Sagatavoja: laikraksts „Kopsolī”

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas