Search form

28.12.2012

Drukāt

Jaunajā gadā būt aktīvākiem informācijas meklējumos

Ir aizvadīts vēl viens gads LNS projektā „Klusuma pasaule”. Esam sekmīgi turpinājuši darbu, gan LNS mājaslapā, gan iknedēļas videoziņās un laikrakstā „Kopsolī” informējot jūs par aktuālākiem notikumiem nedzirdīgo sabiedrībā un Latvijā.
Paldies visiem, kas lasīja un skatījās ziņas LNS mājaslapā, izteica savas domas un vērtējumus „Kopsolī”. Īpašs paldies brīvprātīgajiem, kuri informēja mūs par notikumiem savās biedrībās, skolās un citur uzzināto.
 
Nākamais gads ir ceturtais, pēdējais projekta „Klusuma pasaule” gads. Novēlam LNS biedriem un projekta „Klusuma pasaule” klientiem būt vēl aktīvākiem informācijas meklējumos un atrast sev noderīgo, lai kļūtu zinošāki, prastu izmantotu savas tiesības pilnā mērā un tādējādi paaugstinātu savas dzīves kvalitāti!
 
Laimīgu un labiem notikumiem bagātu 2013. gadu!
 
 
Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas