Search form

21.01.2007

Drukāt

Kvalitātes rādītājs - cilvēku prieks (14.09.)

     Ilze Kopmane 30.augustā svinīgā gaisotnē KC «Rītausma» risinājās priecīgs notikums – pēc remonta tika nodotas ekspluatācijā vestibila, tualešu un garderobes telpas, kā arī i...
    

Ilze Kopmane

30.augustā svinīgā gaisotnē KC «Rītausma» risinājās priecīgs notikums – pēc remonta tika nodotas ekspluatācijā vestibila, tualešu un garderobes telpas, kā arī invalīdu vajadzībām piemērotas divas ieejas pašā namā.

 

 
Apjomīgais remonts tika paveikts savlaicīgi un kvalitatīvi saskaņā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda finansētajā projektā «LNS – otrās mājas» paredzētajiem darba uzdevumiem.

Svinīgo notikumu pagodināja viesi no projekta uzraudzības institūcijas – Sociālo pakalpojumu pārvaldes (SPP), LNS Domes locekļi, projekta realizācijā iesaistītie LNS speciālisti, paši celtnieki no firmas «Būvtranss», kā arī prese un Latvijas TV uzņemšanas grupa.

LNS prezidents A.Pavlins uzrunā  pavēstīja, ka remontdarbi veikti 30,6 tūkst. latu apmērā, pateicās visiem, kuri savu «roku» pielikuši šī posma darbu veikšanā: finansētājiem no Eiropas, konkursa rīkotājiem un uzraudzītājiem no SPP, darbiniekiem, celtniekiem. Pēdējiem it īpaši: «Mums pilnīgi sveši cilvēki no Daugavpils kopīgā darba laikā kļuvuši par savējiem, izdarot daudz laba...»

Kultūras centra «Rītausma» direktore M. Piterniece atgādināja klātesošajiem ne tik sen drūmo pagātnes ainu, kas valdīja «Rītausmā», un salīdzināja to ar jaunām pārmaiņām, kas to laiku pa laikam piemeklējušas pāris gadu laikā. Viņa izteica cerību, ka tādā veidā pamazām viss nams tiks sakārtots līdz galam visos mazākajos stūrīšos un īpaši pateicās LNS speciālistei Annai Bogdanovai, kuru kā čaklu rūķīti redzēja visos darbos un lietās remonta gaitā.

SPP sociālo pakalpojumu, kvalitātes un kontroles daļas vadītāja Iveta Purne atzinās, ka viņu fascinē nedzirdīgo cilvēku apbrīnojamā spēja zīmju valodā paust savas domas, emocijas, nostāju. Nedzirdīgo savienības darbā jūtamas patiesas rūpes par saviem cilvēkiem, un tas ir galvenais kvalitātes rādītājs, viņa teica, jūtams, ka šeit nepieprasa un nedeklarē savas tiesības, bet pirmām kārtām dara paši un meklē arvien jaunas iespējas, kā uzlabot situāciju: «Tādos gadījumos arī mums ir patiess prieks palīdzēt. Šodienas darba rezultāts ir laba liecība, ka Eiropas nauda neiet zudībā, bet dara laimīgākus un priecīgākus jūsu ļaudis,» – tā Iveta Purne uzsvēra pasniedzot savu dāvanu – eksotisku poda puķi.

ES grantu shēmas apsaimniekošanas daļas speciāliste Inguna Kārnupa uzteica centību un rūpību, ar kādu strādāja LNS speciālisti projekta realizēšanā: «Mums ir ļoti stingras prasības, precīzi jāatskaitās par katru santīmu, un to LNS kā projekta ieviesēja spēja veikt. Īpaši gribu uzteikt Ilzi Roķi, projekta finansisti».

Šķiet, klātesošie pēc pastaigas pa izremontētajām telpām vienprātīgi pievienojās LNS prezidenta atzinumam: «Mums veicas tādēļ, ka vairākumā mums līdzās, bijuši labi cilvēki. Tā ir bagātība. Paldies visiem!»

Savukārt celtnieki nu jau tradicionāli – ar dāvanu (gleznu) atvadījās no paveiktā, gatavā objekta, lai jau nākamajā rītā dotos uz jauno objektu Pļaviņu klubā, kur nepilnos pāris mēnešos jāizremontē tulka kabinets un palīgtelpas (gaitenis, labierīcības).

 

Līdztekus notiek arī  – ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Valmieras klubā un nobeigumā sekos remonts telpās Rīgā, Elvīras ielā 19, kur paredzēts ierīkot publisko LNS Informācijas centru. 

 

                  

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas