Search form

02.09.2007

Drukāt

Pilotprojektu vadītāju darba nometne SIC (30.10.)

      Z. Ungurs  LNS vēsturē līdz šim lielākā projekta „Klusās rokas” ietvaros no 9. līdz 13. oktobrim Sociālās integrācijas centrā (SIC) Jūrmalā tika rīkota darba nome...
    

 Z. Ungurs 

LNS vēsturē līdz šim lielākā projekta „Klusās rokas” ietvaros no 9. līdz 13. oktobrim Sociālās integrācijas centrā (SIC) Jūrmalā tika rīkota darba nometne Edgara Vorslova vadītajai darba grupai. Šīs grupas pilns nosaukums ir Darba grupa esošās situācijas, likumdošanas, normatīvo aktu monitoringam, priekšlikumu izstrādei. Gribu uzsvērt, ka šīs grupas darbs ir īpaši svarīgs un nozīmīgs, jo tā strādā pie pilotprojektu rezultātu apkopošanas un noslīpēšanas, kā arī izstrādās priekšlikumus likumu izmaiņām.

Darba nometnē piedalījās Sandra Gerenovska un Inese Geduša no Rēzeknes pilotprojekta, Dace un Iveta Lāces no Valmieras pilotprojekta, Ivars Kalniņš no Efraima pilotprojekta,  Zigmārs Ungurs – pētījumu grupas vadītājs. Kā arī projekta uzraudzības koordinatore - lietvede Agnese Valdmane, pats grupas vadītājs Edgars Vorslovs, zīmju valodas tulks un darba grupas sekretāre Ārija Medne, bet virsvadība, protams, tika atstāta projekta vadītāja Arnolda Pavlina rokās.
Šī nometne bija vajadzīga tāpēc, lai visu pilotprojektu vadītājiem radītu iespēju sanākt kopā un apspriest savu pilotprojektu rezultātus, tos novērtētu un izstrādātu savu pilotprojektu produktu aprakstus.
Pirmajā nometnes dienā visi 3 pilotprojekti un pētījumu grupa prezentēja savus rezultātus, notika to aktīva apspriešana un vērtēšana, domu apmaiņa, kritika, ieteikumi... vārdu sakot, ritēja aktīvs darbs radošā gaisotnē. Ikviens apzinājās, ka šajā nometnē katrs pilotprojekts pirmo reizi atklātībai parāda savus darba augļus – izstrādātos produktus. Tas bija ļoti atbildīgs brīdis un dalībnieki to pilnam apzinājās. Jāpiezīmē, ka prezentācijas noritēja pārliecinoši, bija jūtams, ka ieguldīts liels darba apjoms.
Nometnes otrajā dienā darba kārtībā bija apspriešana un analīze, kā pilotprojektu rezultāti atbilst projekta sākotnēji prognozētajiem rezultātiem. Izrādījās, ka šeit ir izdarāmi labojumi, jēdzienu precizēšana, formulējumu slīpēšana utt. Darbs bija tiešām saspringts un radošs. Diena pat izrādījās par īsu, jo pēcpusdienās dalībniekiem bija paredzētas dažādas rehabilitācijas procedūras.
Nometnes trešajā dienā turpinājās projekta rezultātu apspriešana un salīdzināšana ar sākotnēji prognozētajiem. Savukārt nākamajā dienā, 12. oktobrī visi dalībnieki brauca uz Rīgu, lai Labklājības Ministrijā piedalītos EQUAL projektu rezultātu prezentācijā. Mūsu projektu kā pirmo prezentēja Arnolds Pavlins. Netika saņemtas nekādas kritiskas piezīmes, tikai S. Gerenovskai tika lūgts pastāstīt sīkāk par Rēzeknes pilotprojekta izstrādāto datorapmācības programmu, ko viņa arī izsmeļoši paveica.
Nometnes beidzamajā dienā tika strādāts pie apkopoto rezultātu un priekšlikumu noformējuma precizēšanas, kā arī tika sastādīts grupas darba plāns turpmākajam darbam. Svarīgākie šī plāna aspekti ir projekta produktu novērtējuma tabulas (SVID matricas) aizpildīšana, produktu apraksta veidlapas aizpildīšana, kā arī novembra vidū tikšanās ar valsts institūciju pārstāvjiem, lai apspriestu projekta produktus. Darba grupas sēdes paredzētas 1. un 22. novembrī, bet no 11. līdz 15. decembrim atkal tiks rīkota darba nometne Jūrmalā, lai noformētu projekta produktus galīgajā variantā.
 
        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas