Search form

02.09.2007

Drukāt

Noteikta vienota arodslimību izmeklēšanas kārtība (06.11.)

  Lai savlaicīgi diagnosticētu un atklātu arodslimības, turpmāk mūsu valstī būs noteikta vienota arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība.   To paredz Labklājības ministrijas (LM) iz...
 
Lai savlaicīgi diagnosticētu un atklātu arodslimības, turpmāk mūsu valstī būs noteikta vienota arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība.
 
To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie noteikumi Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kas šodien, 6.novembrī apstiprināti Ministru kabineta sanāksmē.
 
Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, jo līdz šim tika noteikts tikai arodslimību saraksts.
 
Ģimenes vai arodslimību ārstam būs jānosaka, vai veselības pārbaudēs konstatētie veselības traucējumi, piemēram, dzirdes pavājināšanās, elpošanas traucējumi u.c., varētu būt sekas cilvēka saskarsmei ar kaitīgiem darba vides faktoriem, vai arī nav saistīti ar tiem. Lai noskaidrotu, vai iespējamā slimība ir arodslimība, strādājošais tiks nosūtīts uz ārstu komisiju arodslimībās.
 
Ārstu komisija arodslimībās, izvērtējot personas izmeklēšanas rezultātus, datus par iepriekšējām slimībām, darba vides higiēnisko raksturojumu un citus iesniegtos dokumentus, saskaņā ar arodslimību sarakstu izsniegs atzinumu par arodslimību. Izsniegtajā atzinumā līdz ar diagnozes noteikšanu pacientam tiks ieteikti pasākumi veselības stāvokļa uzlabošanai.
 
Savukārt, ja arodslimniekam ir konstatētas invaliditātes pazīmes, ģimenes ārsts izsniegs nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, kas, izvērtējot veiktos ārstēšanās un rehabilitācijas pasākumus, veiks arodslimnieka invaliditātes ekspertīzi, nosakot invaliditātes smaguma pakāpi un darbspēju zaudējumu procentus.
 
Visus arodslimības gadījumus apkopos Valsts darba inspekcija (VDI). 
 
Par šo noteikumu ievērošanu būs atbildīgi darba devēji, kā arī ārsti, kas nodrošina iedzīvotāju veselības aprūpi, tai skaitā obligātās veselības pārbaudes un arodslimību izmeklēšanu. Kopumā šo noteikumu ievērošanu attiecībā uz tādām ārstniecības darbinieku veiktajām darbībām kā, piemēram, arodslimību diagnosticēšana, ieraksti medicīniskajā dokumentācijā u.c., kontrolē Medicīniskās aprūpes un darbspēju ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija.
 
Savukārt VDI būs atbildīga par kārtības ievērošanu attiecībā uz darba devēja veiktajiem pasākumiem, piemēram, pēc rakstiska pieprasījuma apseko darba vietas un izvērtē darba vides kaitīgos faktorus un darba apstākļus tiem nodarbinātajiem, par kuriem ir aizdomas, ka viņu slimība ir arodslimība.
 
Arodslimību izmeklēšana ir personas izmeklēšana, darba vietas higiēniskā raksturojuma sastādīšana, arodslimību diagnozes noteikšana, kā arī veselības un darbspēju ekspertīze.
 
Atgādinām, ka pēc VDI datiem 2005.gadā Latvijā konstatēts 741 arodslimību gadījums, t.sk. 340 arodslimības vīriešiem un 401 arodslimība sievietēm.
 
Informāciju sagatavoja: 
Lelde Rāfelde, Komunikācijas departamenta direktore 7021666, 26136160, [email protected],
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, [email protected]

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas