Search form

02.09.2007

Drukāt

Ceļā uz projekta "Klusās rokas" produktiem (16.11.)

             Valmieriešu veikums un secinājumi Iveta Lāce - Miezīte Projekta «Klusās rokas» ietvaros mūsu pilotprojekts laikam bija visg...
            
Valmieriešu veikums un secinājumi
Iveta Lāce - Miezīte
Projekta «Klusās rokas» ietvaros mūsu pilotprojekts laikam bija visgrūtākais rezultātu sasniegšanas ziņā, protams, tas mans subjektīvais viedoklis, jo katra projekta darbs ir nozīmīgs.
Ja salīdzina, piemēram, ar Rēzeknes veikumu — datorapmācība tomēr ir daudz maz skaidra un saprotama lieta — ir problēma, ir risinājumi, var arī vieglāk izstrādāt programmu, metodiskos materiālus.
“Ja mūsu projekta rezultātus ieviesīs dzīvē, tad valsts iegūs divkāršu labumu…”
 
Grūti definēt galvenās problēmas
Mūsu projekta darbības lauciņš bija sociālā sfēra — tā jau pati par sevi ir milzīgi apjomīga un problēmu tajā diezgan. Mums bija grūti koncentrēt, definēt galvenās problēmas, kuru atrisinājums dotu nedzirdīgiem vislielāko labumu.
Trīs risinājumi
Pašlaik mūsu darbs projektā uz vietas biedrībā ir beidzies, tagad veicam rezultātu apkopošanu un noformēšanu atbilstoši LM prasībām. Mēs piedāvājam risinājumus 3 jomās:
1) izstrādāta nedzirdīgo motivācijas programma, lai viņi paši iesaistītos nodarbinātībā un sabiedriskajās aktivitātēs;
2) sagatavoti atbalsta moduļi (paraugi) nedzirdīgo ģimenēm un ģimenēm, kurās dzīvo viens nedzirdīgais, — dažādas informatīvi izglītojošas aktivitātes, nometnes, ģimeņu atbalsta tīkls, tīkla līderu apmācība;
3) veikts sociālo pakalpojumu sniedzēju sagatavošanas sistēmas apraksts ar mērķi padarīt profesionālo izglītību pieejamu nedzirdīgajiem, lai viņi varētu strādāt par sociālo pakalpojumu sniedzējiem citiem nedzirdīgajiem.
Uzmanības centrā nedzirdīgas sievietes
Galvenais mērķis ir sekmēt dzimumu līdztiesību. Mūsu uzmanības centrā ir nedzirdīgās sievietes, kurām nav darba vai kuras strādā neatbilstoši savām spējām un interesēm zema prestiža darbos.
Šīs sievietes varētu iegūt atbilstošu izglītību un strādāt par sociālās palīdzības, sociālo darbu veicējām, piemēram, mājas aprūpētājas, sociālās asistentes.
Ja mūsu projekta rezultātus ieviesīs dzīvē, tad valsts iegūs divkāršu labumu: sekmēsies nedzirdīgo sieviešu nodarbinātība un reizē nedzirdīgie klienti saņems nepieciešamos sociālos pakalpjumus.
 
Uz jautājumiem atbild monitoringa vadītājs EDGARS VORSLOVS
Ciktāl pavirzījies darbs un ierosinājumu izstrāde likumdošanai uz pilotprojektos iegūto rezultātu bāzes?
Varētu teikt, ka šobrīd, novembra vidū, esam pusceļā. Ne visos virzienos darbs rit raiti, jo te daudz kas atkarīgs no pilotprojektu veikuma, no pamata bāzes. Šis projekts prasa lielu intelektuālo potenciālu, analīzi, inovatīvas idejas, un tas nav viegls darbs. Pašlaik esam vienojušies par produktu nosaukumiem. Darbs notiek pie pašu produktu pieslīpēšanas un to aprakstu veidošanas. 
Vai šādu priekšlikumu valdībai būs daudz un kādās tieši jomās?
Jautājums nav īsti precīzs. Jo pa tiešo mūsu priekšlikumi uz valdību neies, tos vispirms vērtēs EQUAL tematiskā darba grupa. Ja tos atzīs par labiem esam, tad tālāk izvērtēs EQUAL integrētās pieejas politikas vadības grupa. Ja arī tā atzīs tos par vērā ņemamiem, tad priekšlikumi nonāks līdz realizācijas procesam.
Tas vairāk attiecas uz vertikālās integrācijas produktiem (ieviešanai likumdošanā un normatīvajos aktos), bet mums būs arī horizontālās integrācijas produkti, ko varēsim izmantot LNS iekšienē – datorapmācības programma, informatīvais bloks par nodarbinātību, sistēmapraksts nedzirdīgajiem projektu realizētājiem un citi.
Pie produktiem, ko virzīsim uz vertikālo integrāciju var atzīmēt priekšlikumus profesiju aizliegumu atcelšanai, priekšlikumus nodarbinātības uzlabošanai un izglītības ieguvei. Šobrīd kopumā sanāk 13 produkti, bet to skaits var mainīties.
Kad darba grupa prezentēs savu veikumu plašākai auditorijai?
Plašāku auditoriju ar projekta produktiem plānojam iepazīstināt pirms Ziemassvētkiem, bet par to vēl būs konkrēta vienošanās ar EQUAL projekta vadību Labklājības ministrijā.
 
        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas