Search form

02.09.2007

Drukāt

Surdotulki ar studijām apmierināti (24.11.)

         Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžā RRC kopš septembra mācās surdotulku grupa. Lai izstrādātu un licencētu studiju programmu un apm...
    

  
 
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” Koledžā RRC kopš septembra mācās surdotulku grupa.
Lai izstrādātu un licencētu studiju programmu un apmaksātu mācības piecpadsmit studentiem, tika izstrādāts projekts „Izglītības programmas „Surdotulks” izstrādāšana un ieviešana Sociālās integrācijas centrā”. Profesionālās izglītības attīstības aģentūras rīkotā projektu konkursā šis projekts guva atbalstu un tagad tiek finansēts no  Eiropas sociālā fonda līdzekļiem.
Surdotulku apmācība notiek nepilna laika studiju režīmā – vienu nedēļu mēnesī studenti mācās Jūrmalā, Koledžas RRC telpās, bet pārējā laikā izpilda uzdotos darbus un pastāvīgi studē literatūru.
 
Daļa no studentiem ir praktiķi, kuri jau ikdienā strādā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, arī pašvaldībās un mācību iestādēs, kur katru dienu tiekas ar nedzirdīgiem cilvēkiem.
„Strādāju Tukuma rajona pašvaldības aģentūrā „SPKC” par dzirdes un redzes invalīdu koordinatori, un manā darbā , lai palīdzētu šiem cilvēkiem, ir vajadzīgas zīmju valodas zināšanas,” stāsta Laima Daira Zaķe.
Savukārt Lilita Zukule ir grupas audzinātāja Barkavas arodvidusskola, un kopš pagājušā gada viņas audzēkņu vidū ir nedzirdīgi jaunieši. „Izjūtu vajadzību apgūt zīmju valodu, iepazīt nedzirdīgo vajadzības, viņu kultūru. Ceru, ka mūsu skolā arī turpmāk mācīsies šādi jaunieši, un surdotulks būs nepieciešams,” domā Lilita.
Nedzirdīgi audzēkņi ir arī Alsviķu profesionālajā skolā, kur strādā Ritma Egle: „Zīmju valoda man ir pazīstama kopš bērnības, bet mūsdienās nāk klāt jauni vārdi, jēdzieni, jaunas tehnoloģijas. Arī zināšanas psiholoģijā noderēs darbā.”
Psiholoģijas zināšanu vērtīgumu atzīst arī valmieriete Iveta Lāce – Miezīte: „Ar bažām sāku mācības, jo nav viegli pēc divdesmit gadu pārtraukuma atkal „ieslēgties” skolas ritmā, bet, ja visi priekšmeti patiesi interesē, tad nav grūti. Man ļoti noderīga ir psiholoģija, tā arī visvairāk mani interesē.”
Ivetai un vairākiem viņas kolēģiem vairs nav jāmācās zīmju valoda, jo daudzi no viņiem ikdienā strādā ar nedzirdīgiem cilvēkiem, vairākiem ir nedzirdīgi vecāki, un zīmju valoda pazīstama kopš bērnības.
Citādi ir Zaigai Bērziņai, kura stāsta: „Līdz šim nav bijusi nekāda pieredze surdotulka darbā. Bijuši pavisam nedaudzi kontakti ar nedzirdīgiem cilvēkiem, bet uz šejieni atnācu ar domu zināšanas nākotnē pielietot praksē.” Zintai Ošenbergai ir nedzirdīgs dēls, un viņa vēlas saprast dēla draugus un savus nākamos ģimenes locekļus, kā arī palīdzēt citiem nedzirdīgajiem saprasties ar „dzirdīgo pasauli”. „Jau sen gribēju mācīties, bet nebija tādu iespēju. Grūti, jo trūkst ikdienas prakses un ir maz materiālu praktiskai valodas apguvei,” atzīst Zinta.
Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” direktore Regīna Simsone uzskata, ka ar šo projektu ir izdevies īstenot senu ieceri. „Pie mums mācās nedzirdīgi jaunieši, bet Latvijā ir nepieciešami surdotulki,  kuri ar dzirdes invalīdiem strādā ikdienā. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būs nozīmīgs solis, lai šie surdotulki varētu strādāt profesionāli un radoši, palīdzot daudziem nedzirdīgajiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā. Esmu runājusi ar vairāku pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, kuri ļoti atbalstīja šādas studiju programmas izveidi. Pašvaldībās pieprasījums pēc surdotulkiem tikai pieaugs. Šajā Eiropas Savienības projektā mūsu partneri ir Latvijas Nedzirdīgo savienība, un tās prezidents Arnolds Pavlins ir daudz darījis, lai nodomu īstenotu un pirmā grupa sāktu studijas. Mūsu kolektīvā ienākusi zinoša kolēģe, surdotulku programmas vadītāja Inamora Zaiceva, bet projektu vada Laima Cīrule. Visu kolēģu kopīgais darbs nodrošina, ka studenti iegūs vērtīgas zināšanas, un pirmās atsauksmes no studentiem apliecina, ka pēc diviem gadiem mums būs zinoši speciālisti šajā jomā.
Arī nākamajā gadā uzņemsim jaunu surdotulku grupu,” sola R.Simsone.
 
Atis Rozentāls,
VA „Sociālās integrācijas centrs” sabiedrisko attiecību vecākais speciālists
                            

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas