Search form

08.11.2007

Drukāt

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2007.gadā (08.01.)

    LNS un LM Sociālo pakalpojumu pārvalde ,saskaņā projektu konkursā "Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem 2006.-2007.gadā "...
    
LNS un LM Sociālo pakalpojumu pārvalde ,saskaņā projektu konkursā "Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem 2006.-2007.gadā " rezultātiem, ir noslēguši līgumu par pakalpojumu sniegšanu 2007.gadā.

2007.gadā valsts finansē šādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu:
  • Zīmju valodas tulka un komunikāciju pakalpojumi - 2598 stundas, vidējais stundu skaits uz 1 klientu - 1.05;
  • Zīmju valodas apmācība - 560 stundas, vidējais stundu skaits uz 1 klientu - 80;
  • Konsultācijas sociālo problēmu risināšanā - 651 stundas, vidējais stundu skaits uz 1 klientu - 0.666;
  • Saskarsmes prasme (nodarbības ar psihologu) - 270 stundas, vidējais stundu skaits uz 1 klientu - 9 ;
  • Pārrunas ar speciālistu par klienta problēmām un to novēršanas vai mazināšanas iespējām - 2418 stundas, vidējais stundu skaits uz 1 klientu - 0.92 .

    Dažu pakalpojumu apjoms salīdzinot ar 2006.gadu ir samazināts un LNS uzskata, ka dzirdes invalīdiem radīsies problēmas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.373 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

    

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas