Search form

25.10.2018

Drukāt

Tikšanās ar Igaunijas nedzirdīgajiem Pērnavā (foto)

Rīgas biedrība sadarbībā ar nodibinājumu NIAF ”Klusums” noorganizēja ekskursiju 6. oktobrī uz Igauniju, lai tiktos ar Pērnavas apgabala Nedzirdīgo asociācijas, Pērnavas Nedzirdīgo biedrības un nedzirdīgo pensionāru apvienības pārstāvjiem un apmainītos ar idejām, kā arī gūtu pieredzi par minēto organizāciju darbu, salīdzinot, kā tas notiek Igaunijā un pie mums.


Turpceļā autobusā 59 brauciena dalībniekus sīkāk iepazīstināju ar ekskursijas programmu. Dalībnieku grupā bija pārstāvētas visas paaudzes: viscienījamākās ceļotājas bija Rita Zeņķe, Gaļina Krotova un Spodrīte Beinarte. Dalībnieki bija no Rīgas, Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Siguldas.

Mūs viesmīlīgi uzņēma Pērnavas Nedzirdīgo biedrības valdes loceklis Mati Kartuse. Kopā devāmies uz Tervise Paradiis SPA (viesnīcu ar ūdensparku). Kājām gājām gar jūras piekrasti uz Pērnavas piekrastes pļavām. Bija patīkami vērot putnus, piekrastes skatus, pakalnus, Pērnavas līča pludmali un pilsētu. Skatījām arī jahtu ostu, pastaigājām pa vecpilsētas centru.

Pēc ekskursijas Pērnavas Nedzirdīgo biedrības klubā mūs sagaidīja Pērnavas apgabala Nedzirdīgo asociācijas priekšsēdētājs Andrus Sīgs un valdes locekle Lidija Kuldkepa. Viņiem pasniedzām no Rīgas atvesto ciemakukuli – groziņu ar “Lielo kliņģeri, krūzītes ar skaistu raksta gravējumu un pateicības rakstus.

Dodoties mājās, ekskursanti atzina, ka šis brauciens bija ļoti vērtīgs. Aprunājoties ar Pērnavas kolēģiem, mums būs iespējams labāk izvērtēt arī pašiem savu darbu, gūt iedvesmu un idejas tā pilnveidošanai, kā arī analizēt un saskatīt savas stiprās un vājās puses kopumā.

Brauciena dalībnieki sprieda, ka Igaunijā nedzirdīgo organizācijas un struktūras neatkarīgi no to lieluma saskaras ar līdzīgām problēmām, taču to risināšanas veidi mēdz būt ļoti atšķirīgi – katrai pašvaldībai atsevišķi piemērojami. Tika apspriesta ideja par kopīgu sadarbību nākotnē ar Igaunijas nedzirdīgajiem.

Vecākie un vidējie dalībnieki atcerējās sadraudzību arī padomju laikā, Baltijas valstu sporta pieredzi. Kopumā dalībnieki novērtēja pieredzes apmaiņas braucienu pozitīvi un atzina, ka Latvijā tomēr ir labāka situācija un lielāks atbalsts nedzirdīgajiem nekā Igaunijā.

Liels paldies NIAF “Klusums” vadītājam Guntaram Beisonam par autobusa pakalpojumu nodrošināšanu!

Vairāk foto šeit. 

 

Santa Kesenfelde
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas