Search form

04.03.2019

Drukāt

Atkārtotā Zemgales grupas sapulcē ievēlēja līdzšinējo grupas vadītāju

Sniegotajā 2. martā notika Rīgas reģionālās biedrības Zemgales grupas atkārtotā pārvēlēšanu sapulce, kurā pulcējās 28 biedri – mazāk nekā pirmajā sapulcē 20. janvārī (31 biedri).


Sapulcē biedri atbalstīja grupas vadītāja priekšlikumu par sapulces vadītāju ievēlēt klātesošo LNS prezidenti un RRB Zemgales grupas biedri Sandru Gerenovsku. Viņa veiksmīgi vadīja grupas darbu 3 stundu garumā.

 

Kā parasti, atskaites ziņojumu par grupas paveikto darbu 2 gados (2017. – 2019.) nolasīja grupas vadītājs Juris Grundulis, kas bija sagatavojis interesantu prezentāciju. Pēc atskaites ziņojuma radās jautājumi par problēmu –  informācijas trūkumu grupas biedru skaita izmaiņām no Rīgas biedrības, bezlimita zīmju valodas tulka pakalpojumu un biedru naudas parādu.

Pēc debatēm vairāki grupas biedri novērtēja grupas biroja darbu kā izcilu. LIELS PALDIES mūsu grupas biroja locekļiem – Elfai Zariņai, Viktorijai Romanovai, Agnesei Brīniņai un Vytautam Urbonam par sadarbošanos!

Pienāca grupas vadītāja vēlēšanas. Biedri izvirzīja līdzšinējo vadītāju Juri Grunduli, līdzšinējo biroja locekli Elfu Zariņu, līdzšinējo biroja locekli Viktoriju Romanovu, Anitu Grahoļsku, Sandru Gerenovsku, Valdi Kraukli, Santu Strauju un Raiti Saulīti. Bet neviens no viņiem nepieteicās uz grupas vadītāja amatu, tāpēc līdzšinējais vadītājs Juris Grundulis biedru labo atsauksmju dēļ piekrita turpināt vadīt grupu.

Lūk, jaunie biroja locekļi: Elfa Zariņa, Viktorija Romanova, Vytautas Urbonas un jaunā – Anita Grahoļska. Novēlu viņiem veiksmi sadarboties turpmākos 2 gados.

Uz Rīgas biedrības konferenci 18. maijā delegāti ievēlēja Juri Grunduli, Sandru Gerenovsku, Elfu Zariņu, Viktoriju Romanovu.

Dienas kārtības punktā par tuvākajā laikā pasākumu norisēm un dažādiem jautājumiem biedri ilgi runāja par RRB priekšsēdētāja amata kandidātu. Grupas biedri vēlas redzēt šajā amatā mūsu grupas biroja locekli Elfu Zariņu.

Sapulces laikā biedri bez maksas veica holesterīna un glikozes līmeņa noteikšanu un saņēma konsultācijas par rezultātiem. To nodrošināja Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar klīnikas “Piramīda” speciālistiem – paldies sapulces vadītājai, prezidentei Sandrai Gerenovskai par palīdzību šīs iespējas nodrošināšanā.

 

Teksts: Juris Grundulis
Foto: Valdis Krauklis un Juris Grundulis

 

 

 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas