Search form

05.04.2017

Drukāt

Par pieejamību informācijai Rīgas Pasažieru stacijā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Photo

LNS kā Latvijas nedzirdīgo cilvēku interešu pārstāve un aizstāve 1. martā Rīgas Pasažieru stacijas vadībai nosūtīja vēstuli ar lūgumu uzlabot informācijas pieejamību par pasažieru vilcienu reisu kursēšanas izmaiņām Rīgas Pasažieru un citās stacijās cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Lūk, šis ieniegums!


“LNS uzskata, ka sabiedriskajām ēkām jābūt pieejamām visām sabiedrības daļām, un tieši nedzirdīgo cilvēku vidū galvenais pieejamības aspekts saistāms ar skaidri izvietotu, salasāmu vizuālo informāciju.

Nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki lielākoties paļaujas tikai uz vizuālo informāciju, piemēram, uz stacijas informācijas tablo, kur minēta informācija par vilcienu reisu pienākšanu un atiešanu. Diemžēl tajos trūkst vizuālas informācijas par neplānotiem, ārkārtas notikumiem, kas izraisa izmaiņas reisu kursēšanā, kura savukārt izskan skaļruņos.

Rīgas Pasažieru stacija nereti ir viltus trauksmes zvanu veicēju upuris, tādēļ un arī dažādu citu iemeslu dēļ kavējas vilcienu reisi. Tomēr vizuālās informācijas par šiem notikumiem nav, tāpēc dzelzceļa lietotāji ar dzirdes traucējumiem paliek neziņā un nevar laicīgi pārplānot savas dienas gaitas.

LNS aicina ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. pantā noteiktās prasības par informācijas pieejamību personām ar invaliditāti un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ek) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, un lūdz nodrošināt informāciju par ārkārtas izmaiņām dzelzceļa reisu kustības grafikā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, izmantojot elektroniskos informācijas tablo vai ekrānus, Rīgas Pasažieru un citas dzelzceļa stacijās.”

Atbilde uz LNS vēstuli par informācijas pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Rīgas Pasažieru stacijā

Māris Ozols, sabiedrisko un korporatīvo attiecību daļas Mediju attiecību vadītājs / preses sekretārs informē:

“Paldies par vēstuli, kurā aicinājāt uzlabot informācijas pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ārkārtas situācijās Rīgas Centrālajā stacijā, kā arī citās stacijās.

Turpmāk ārkārtas situācijā (kura, cerams, nenotiks vai vismaz nenotiks bieži) Rīgas Centrālās stacijas pasažieriem uz elektroniskajiem tablo tiks parādīta informācija, ka stacijā izveidojusies ārkārtas situācija, tāpēc nepieciešams pamest telpas un sekot apsardzes, policijas un administrācijas norādījumiem.

Diemžēl nav iespējams parādīt informāciju par izmaiņām vilcienu kustības grafikos, jo ārkārtas situācijā telpas ir jāatbrīvo un nekāda cita informācija nevar būt uz tablo.

Informācija par izmaiņām vilcienu kustības grafikā ārkārtas situācijās ir ļoti skopa, jo vilcienu kustības organizētāji šādās reizēs ļoti aktīvi strādā pie braucienu grafiku pārplānošanas, tāpēc informācija pēc ārkārtas situācijas izveidošanās nav pieejama tūlīt.

Jūsu ierosinājumus par pasažieru apziņošanu pakāpeniski ieviesīsim arī citās stacijās gadījumam, ja arī kādā no tām izveidosies ārkārtas situācija. Ja ir vēl kādi ierosinājumi, kas varētu uzlabot staciju pieejamību, gaidīsim priekšlikumus.”
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas