Search form

27.10.2017

Drukāt

Jaunākās ziņas par Valmieras skolu

Photo

LNS laikraksta “Kopsolī” oktobra numurā LNS viceprezidentes Ineses Immures rakstā “Valmieras skola uz pārmaiņu sliekšņa” jau ziņojām par Valmieras pilsētas Domes lēmumu izveidot jaunu speciālās izglītības iestādi Valmierā, apvienojot Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru (VVBIVS-AC) un Valmieras pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte” (SPII “Bitīte”).


LNS uzskata, ka tas nav pareizs lēmums un nosūtīja vēstules Valmieras pilsētas pašvaldībai un Izglītības ministrijai ar lūgumu pārskatīt lēmumu, neveikt iecerēto reorganizāciju un saglabāt amatā pašreizējo VVBIVS-AC direktoru Andri Tauriņu.
Diemžēl jaunākās ziņas no Valmieras nav iepriecinošas.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē, kas notika 26. oktobrī, deputāti par jaunizveidotās speciālās izglītības iestādes direktori apstiprināja Ivetu Kļaviņu. Tas nozīmē, ka apvienošanās tomēr notiks un LNS iebildes nav ņemtas vērā.

Lēmums par iestādes direktora iecelšanu amatā stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

I. Kļaviņa ir ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā, sākumskolas skolotāja kvalifikāciju, kā arī jurista kvalifikāciju. Kopš 2010.gada viņa veic pašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” speciālista pirmsskolas izglītības jautājumos amata pienākumus, kā arī kopš 2011.gada ir Valmieras Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Vidzemes reģiona Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs” vadītāja. I. Kļaviņa ir Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja ar daudzu gadu pieredzi darbā ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

I. Kļaviņa uzskata, ka skolas apmācībai vajag vairāk koncentrēties nevis uz akadēmiskajām zināšanām, bet attīstīt sociālās prasmes, lai bērns, pabeidzot skolu, būtu patstāvīgs ikdienas dzīvē. Audzēkņiem būtu jānodrošina pirmā līmeņa profesionālā izglītība.

I. Kļaviņa domā, ka apvienotajai skolai jādod vienkāršs nosaukums: Valmieras Centra vidusskola. Diskusijas par apvienotās izglītības iestādes nosaukumu vēl turpināsies. Jauno nosaukumu plānots apstiprināt domes ārkārtas sēdē nākamajā nedēļā.

 

LNS Informācijas nodaļa

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas