Search form

26.01.2018

Drukāt

Izveidota Pacientu Informācijas un tiesību aizsardzības centra padome

Photo

19. janvārī LNS viceprezidente Inese Immure piedalījās Pacientu Informācijas un tiesību aizsardzības centra (PITAC) sapulcē par šī centra Padomes izveidi.


Padomē darbosies 11 pārstāvji no dažādām cilvēku ar invaliditāti organizācijām. LNS pārstāvēs Inese Immure. Padomes dibināšanas sapulcē apsprieda un apstiprināja PITAC nolikumu, sprieda, kā labāk organizēt diskusiju par tēmu “Vai ziedojumi zālēm un ārstēšanai Latvijā ir daļa no valsts veselības aprūpes finansēšanas politikas?”, izskatīja iespēju īstenot konkursu, kas veicinātu ārstniecības iestādes kļūt draudzīgākām pret pacientiem, un sprieda, kā informēt sabiedrību par PITAC aktivitātēm.

PITAC ir SUSTENTO veidota struktūrvienība, kas īsteno SUSTENTO mērķi – veicināt hronisku slimnieku vienlīdzīgas līdzdalības iespējas, sekmējot šīs mērķa grupas tiesību ievērošanu visās jomās, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Lai uzlabotu nedzirdīgo un vājdzirdīgo pacientu tiesību ievērošanu slimnīcās, poliklīnikās, kā arī citās veselības un sociālās aprūpes iestādēs, ir lūgums ziņot Inesei Immurei par gadījumiem, ja liekas, ka netiek ievērotas jūsu tiesības.

 

Informē: Inese Immure
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas