Search form

15.11.2019

Drukāt

LNS Goda biedrei Veronikai Cvetkovai – 90!

Šogad mums ir īsts jubileju gads. Gan dažādām LNS struktūrām (biedrībām, SIA un tās filiālēm, LNS muzejam, dienas centram “Rītausma” u.c.) šogad tikušas svinētas jubilejas, gan arī daudziem LNS Goda biedriem.


Latvijas Nedzirdīgo savienības Goda biedres Veronikas Cvetkovas dzīves gājums ir bijis ļoti skarbs. Agrā bērnībā viņa ļoti bieži tikusi nepatiesi apvainota un labāk izvēlējās paciest apvainojumus, nekā tiem pretoties. Protams, ka tā nebija pareizā izvēle, bet padomijas laikos vienkārši izvēles nebija.

Veronika piedzima vēl pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 1929. gada 12. novembrī Krāslavas rajonā. Mācījās Laizānu Kurlmēmo skolā. LNS biedre no 1949. gada. Pēc tam sāka strādāt. Sākumā Rīgas MRU un 16. Tehniskajā profesionālajā šūšanas vidusskolā.

Viņas nopelni tika novērtēti, un 1994. gadā Veronikai Cvetkovai piešķīra LNS Goda biedra nosaukumu.

Veronikas lielākais devums nedzirdīgo kopienai ir ap 200 nedzirdīgo cilvēku apmācība par šuvējiem. Viņa veselus 20 gadus strādāja 16. profesionāli tehniskajā vidusskolā par šūšanas skolotāju. Tajā laikā 16. PTS bija vienīgā skola valstī, kur speciāli tika organizēta nedzirdīgo apmācība. Saviem skolēniem V. Cvetkova bija ne tikai skolotāja, bet arī padomdevēja dažādos dzīves jautājumos.

Veroniku atceras arī Rīgas RB Latgales grupas biedri. Viņa 20 gadus bija šīs vislielākās grupas LNS priekšsēdētāja. Tas nav maz!

Tur ir tik daudz problēmu, attiecību, risinājumu, darba… Kurš gan to vairs var izstāstīt? Veronika desmit gadus darbojās arī Rītausmas pensionāru padomē.

Lai vai kā gājis ar visām citām lietām, bet Veronikas sirdslieta vienmēr bijis un palicis teātris. To viņa spēlējusi jau no pamatskolas laikiem. Īpaši viņai patika lugas ar humoristisku ievirzi.

Viesos pie jubilāres

Sveikt lielajā jubilejā LNS Goda biedri Veroniku Cvetkovu 12. novembrī devās LNS delegācija: LNS viceprezidente Inese Immure, Kopsolī korespondents Zigmārs Ungurs un Rīgas RB priekšsēdētājs Ivars Kalniņš.

Viņus ļoti viesmīlīgi uzņēma pati jubilāre ar mazdēlu Ritvaru, un balts, gudrs kaķis. Veronika pastāstīja, kā pašlaik dzīvo.

Piemēram, vakar, kad uzzinājusi, ka brauks apsveicēji no LNS, visu dienu bijusi uztraukusies, vispirms atgūlās gultā, bet atnāca kaķis, nomierināja. Tad viņa sākusi rosīties, gatavojusi cienastu, uzkopusi māju. Jā, viņa cenšas darīt visus mājas darbus, kurus var. Viņa vienkārši nespēj sēdēt un neko nedarīt, viņa rosās, lai cik tas būtu apgrūtinoši sliktās redzes dēļ. Vairākus darbiņus viņa nevar darīt, piemēram, vārīt zupu, jo nedzird un arī neredz, vai vārās.

Uz Rītausmu viņu agrāk veda ar auto, taču viņai no pasākumu apmeklēšanas maz ieguvuma, jo arvien sliktāk var saredzēt, kas notiek. Tāpēc beidzamajā laikā vairs Rītausmas pasākumus neapmeklē.

Veronika stāsta – kopš vīrs aizgāja mūžībā 2016. gadā, aiz skumjām sākusi pagalmā barot baložus. Nu jau trīs gadus. To viņa izjūt kā pienākumu, katru dienu kāpj lejā no ceturtā stāva, lai pabarotu baložus.

Veronikai ir kupla ģimene: trīs bērni, seši mazbērni un četri mazmazbērni. Viņa rāda viesiem albumu, kurā akurāti sakārtotas skaistas ģimenes bildes. Vasarās nesēž dzīvoklī, bet braukā apkārt un apciemo bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus.

Mazdēls Ritvars, kas bieži pie viņas iegriežas, ir ļoti iejūtīgs, iemācījies zīmju valodu, izturas ļoti gādīgi pret savu vecmāmiņu. Par ģimenes kaķi ir īpašs stāsts. Viņš ir sapratis, ka Veronika nedzird un, piemēram, kad zvana pie durvīm, vai arī sauc vakariņās, tad kaķis atnāk pie Veronikas uz viņas istabu, apķer ar ķepām kāju un aicina sev līdzi.

Veronika būtu priecīga, ja biedri viņu biežāk apciemotu mājās. Veronika sliktās redzes dēļ nevar lasīt avīzes un žurnālus, kā arī nespēj izsekot līdzi LTV ziņām ar tulku, tomēr viņa ir ļoti labi informēta par visu, kas notiek gan Nedzirdīgo savienībā, gan Latvijā un pasaulē. Par to viņa ir ļoti pateicīga LNS biedrēm Marinai Artjomovai un Annai Moisejai, kuras regulāri apciemo viņu, apsēžas viņai pavisam tuvu un zīmju valodā lēnām izstāsta, kas rakstīts “Kopsolī”, citās avīzēs un par ko ziņo LTV.

 

Zigmārs Ungurs
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas