Search form

02.09.2016

Drukāt

Subtitri un surdotulkojums LTV 1 un LTV 7 raidījumos


 2016. gada rudens sezonā
 

Raidījums
Subtitri/
surdotulkojums
LTV kanāls/
internets
Oriģinālraidījuma  laiks
Atkārtojums
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Sporta ziņas
surdotulkojums
LTV 1
Katru dienu 18:00
 
Aktuālā intervija 1:1
 
 
surdotulkojums
Otrdienās 21:15
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 piektdienās  
11:55
Tieša runa
 
 
surdotulkojums
Trešdienās 21:20
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās 
11:55
Sporta studija
surdotulkojums
Pirmdienās 22:00
 
surdotulkojums
LTV 7
 
LTV 7 sestdienās 
11:15
 
Ielas garumā
(katru otro nedēļu)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās  
07:30
LTV 7 svētdienās    
10:30
Es savai zemītei
(katru otro nedēļu)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās 
07:30
LTV 7 svētdienās   
10:30
Province
           
 
subtitri
LTV 1
LTV 7
 
LTV 1 piektdienās 
05:30
LTV 7 trešdienās   
08:00
LTV 7 sestdienās   
07:30
Vides fakti
 
 
subtitri
LTV 1
LTV 7
 
LTV 1 trešdienās    
05:30
LTV 7 ceturtdienās
08:00
LTV 7 svētdienās  
10:00
Zebra
 
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 ceturtdienās
12:30
LTV 7 svētdienās   
07:40
Saknes debesīs
 
 
subtitri
LTV 1
Svētdienās 13 : 00
LTV 1 piektdienās 
05:30
LTV 1 piektdienās 
13:15
De facto
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 trešdienās   
07:30
Aizliegtais paņēmiens
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 sestdienās 
18:15
Bez aizvainojuma
 
 
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 sestdienās 
15:00
LTV 7 pirmdienās
16:15
Punkti uz i
(diskusiju raidījums)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 pirmdienās
14:50
Personīgā lieta
(informatīvi analītisks)
subtitri
LTV 7
 
LTV 7 trešdienās  
15:00
KaralisTE!
(Latvijas apceļošana)
subtitri
 
8 raidījumi,
sākot no 15.septembra
Adreses
(par arhitektūru un dzīvesvidi)
subtitri
 
12 raidījumi,
sākot no 19.septembra
Gudrs, vēl gudrāks
( erudīcijas spēle skolēniem)
surdotulkojums
 
10 raidījumi,
sākot no 7.oktobra

Visi raidījumi ar subtitriem un surdotulkojumu pēc to pārraidīšanas tiek ievietoti sadaļā “Nedzirdīgajiem” www.ltv.lv.

 

Ar subtitriem pārraidītās filmu slejas Latvijas Televīzijā 2016.g. rudens/ ziemas sezonā

(pirmreizējā pārraidīšana)

Filmu sleja

Kanāls

Ētera laiks

Aktuāla dokumentālā filma

LTV 1

Otrdienās 22:05 

Detektīvseriāls

LTV 1

Ceturtdienās 21:50

Detektīvseriāls

LTV 1

Piektdienās 21:15

Bērnu filmu sleja

LTV 1

Sestdienās 11:15 septembrī,
pēc tam - 10:30

Dokumentāls seriāls (daba, ceļojumi)

LTV 1

Svētdienās 10:30

Detektīvseriāls vai drāma

LTV 1

Svētdienās 17:00 

Romantiska filma

LTV 1

Svētdienās 18:50

Svētdienas vakara lielfilma

(t.sk. latviešu mākslas filmas)

LTV 1

Svētdienās 21:30

Eiropas kinofilma

LTV 7

Piektdienās 22:00

Romantiska daudzsēriju filma

LTV 1

Darbdienās  09:35

Krievijas seriāls

LTV 7

Darbdienās 18:05

TV žurnāls Deutche Welle

LTV 7

 Darbdienās 15:35,  06:30. (Vienmēr formā, Euromaxx, Pie stūres, Projekts nākotne, Eiropa fokusā)

Dokumentāla filma – daba

LTV 1

Svētdienās  11:00

Ārpus noteiktajām filmu slejām tiek pārraidītas atsevišķas filmas, kurām ētera vieta tiek izraudzīta pēc programmas plānošanas pamatprincipiem un vajadzībām.

 

Sagatavoja: Sarmīte Plūme


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas