Search form

30.11.2011

Drukāt

Videoziņas Nr.116: Informācija Latvijas Krājbankas klientiem


No vakardienas, 29. novembra, banka Citadele sāka izmaksāt Latvijas Krājbankas noguldītājiem valsts garantēto atlīdzību. To saņems ap 235 000 personu (gan fiziskas, gan juridiskas).

Noguldītājiem būs tiesības saņemt garantēto atlīdzību 60 gadus, tas ir, līdz pat 2071. gadam.

Tāpēc banka aicina klientus pirmajās naudas izmaksas dienās nestāvēt garā rindā, jo valsts garantētos noguldījumus varēs mierīgi izņemt ilgākā laikā.

Lai nav jāstāv garajās rindās bankā CITADELE, jūs varat pierakstīties uz pieņemšanu bankas mājaslapāhttp://www.citadele.lv/lv/private/guaranteed/?utm_source=Ikona&utm_medium=Ikona&utm_campaign=Ikona_Guarantee_LV
Noteikti vismaz dienu iepriekš piesakiet savu vizīti bankā, ja naudas izmaksas summa ir lielāka par LVL 500!

Ja naudas līdzekļi nav steidzami nepieciešami, nesteidzieties uz banku uzreiz – dodiet iespēju pirmajiem atlīdzību saņemt tiem cilvēkiem, kas palikuši bez iztikas līdzekļiem, un tiem uzņēmumiem, kam šobrīd ir ļoti ierobežota maksātspēja.

Naudu iespējams saņemt bankas Citadele 42 filiālēs visā Latvijā. Var izmantot arī tās internetbanku, piesakot naudas atmaksu elektroniski. Latvijas Krājbankas klienti, kuriem jau iepriekš atvērts konts arī bankā Citadele, atlīdzības izmaksu var pieteikt tās internetbankā.

Tāpat arī turpat Citadelē iespējams izņemt skaidru naudu vai pārskaitīt to uz citas bankas kontu.

Latvijas Krājbankas klienti, kuriem līdz šim nav bijis konta Citadelē, var elektroniski vai uz vietas iesniegt iesniegumu par to, kur un kā viņi vēlas saņemt naudu. Tomēr klientiem jāierodas bankā, lai banka pārliecinātos, ka nauda tiek atmaksāta īstajai personai.

Visa summa, kas pienākas klientam, tiks izmaksāta vienā reizē. Komisijas nauda par pirmo pārskaitījumu/skaidras naudas izmaksu nebūs jāmaksā, vienalga kurā Latvijā reģistrētas bankas kontā saņemsiet naudu.

Naudu atmaksās visu vienā reizē – nesadalītu, tāpēc būs jāizvēlas, vai ieskaitītt to bankas kontā vai arī izņemt skaidrā naudā.

Tiks izmaksāti arī noguldījumu procenti, kas Latvijas Krājbankas klientiem uzkrāti līdz 22.novembrim.

Naudu izmaksās latos. Citu valūtu noguldījumus pārrēķinās latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu 22.novembrī.

Latvijas Krājbankas klienti, kuri dzīvo ārzemēs, var saņemt savu noguldījumu kādā no Citadeles filiālēm, tikai ierodoties Latvijā vai arī izsniedzot ģenerālpilnvaru ar pievienotu savas pases kopiju kādai Latvijā dzīvojošai personai. Pilnvarai jābūt latviešu vai angļu valodā.

Atcerieties, garantēto līdzekļu izmaksas periodā var aktīvi darboties kabatzagļi un laupītāji, tādēļ jābūt īpaši uzmanīgiem skaidras naudas izņemšanas laikā un pēc tam. Drošībai ievērojiet dažus vienkāršus noteikumus: ja nauda atrodas somā, tad somu turiet tā, lai jums visu laiku redzama; neejiet tumšā diennakts laikā pa nomaļām vietām; nestāstiet mazpazīstamiem cilvēkiem par saviem finansu darījumiem; neglabājiet naudu nedrošā vietā.

Savas bankas kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā nekavējoties par to informējiet attiecīgo banku, lai novērstu iespēju citām personām pretlikumīgi piekļūt jūsu naudai. Naudas izņemšanas laikā no bankomāta palūgt citus klientus ievērot distanci, lai nebūtu redzami klienta dati. Neuzticieties svešiem cilvēkiem, kas piedāvā palīdzēt naudas izņemšanā no bankomāta, nedot viņiem savu karti un kodu.

Ieteicams izvairīties no lielas skaidras naudas summas izņemšanas un pārvietošanās ar to. Drošības apsvērumu dēļ labāk izvēlēties bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kādu citu kontu.

Ja tomēr nedzirdīgais klients ir apzagts, tad nekavējoties par to jāinformē policija, sūtot sms ārkārtas dienestam uz 27893400.

Noguldījumu garantiju fonds nodrošina atlīdzības izmaksu gan fiziskām, gan juridiskām personām par visa veidu noguldījumiem jebkurā valūtā līdz 100 000 eiro apmērā (ap 70 000 latu). Garantētā atlīdzība tiek aprēķināta, sasummējot noguldījumus visos kontos, ja šie noguldījumi ir sadalīti vairākos kontos vienā bankā.

Tie klienti, kam noguldījumu summa Latvijas Krājbankā pārsniedz 70 280,4 latus, varēs pieteikt savas kā kreditora prasības Latvijas Krājbankas likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Ja rodas neskaidrības vai sūdzības par atlīdzību izmaksu un to apmēru vai personas atzīšanu par noguldītāju, jāgriežas FKTK. Tālrunis: 67774800 un 67774801 vai rakstveidā uz [email protected], 9 vai sūtot uz adresi: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050 vai faksu: 67225755.

Par pensiju un pabalstu izmaksu bijušajiem Krājbankas klientiem

Pensijas un pabalstus Latvijas Krājbankas kontos saņēma aptuveni 88 tūkstoši klientu, no tiem pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalstus – 58 tūkstoši. 
 Lai varētu turpmāk saņemt pensiju vai pabalstu, pastāv 2 varianti: saņemt to citā bankā vai ar piegādi mājās.

Lai iesniegtu iesniegumu par konta maiņu, var izmantot vairākas iespējas:

1) aizpildīto un parakstīto iesniegumu iesniedz uz vietas savā VSAA nodaļā (var arī jebkurā). Iesniegumu var rakstīt brīvā formā vai arī izdrukāt no interneta: http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/citi-iesniegumi - Iesniegums pensijas/ pabalsta/ atlīdzības ieskaitīšanai kontā;
2) iesniegumu var nosūtīt pa pastu (ja sūta pa e-pastu vai faksu, obligāti jāsūta arī oriģināls pa pastu) deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļai;
3) iesniegumu VSSA uz vietas var aizpildīt arī notariāli pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru.

Ja klients būs izvēlējies jaunu banku, kurā saņemt pensiju vai pabalstu, VSAA nodrošinās tā saņemšanu ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc jaunā konta paziņošanas.

Ja pensijas (arī sociālā nodrošinājuma pabalsta) saņēmējs turpmāk izvēlēsies pensiju saņemt savā dzīvesvietā ar piegādi mājās, tad:

  • paziņojot savu izvēli VSAA līdz 30. novembrim, piegādi dzīvesvietā varēs nodrošināt no 19. līdz 24. decembrim atkarībā no izmaksas datuma, ko noteiks "Latvijas Pasts";
  • ja šāds paziņojumu VSAA saņems pēc 30. novembra, decembra pensijas izmaksa notiks vienlaikus ar janvāra pensijas maksājumu ''Latvijas Pasta" noteiktajā datumā.
     

Ja šobrīd nav iespējas nomainīt kontu, aizkavējušos pensiju klienti var saņemt par trīs iepriekšējiem gadiem, bet pabalstus – par vienu iepriekšējo gadu.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas