Search form

26.10.2012

Drukāt

Videoziņas Nr.162


LATVIJAS ZIŅAS
 
Liela interese par nodarbinātību un biznesu
Projekta „Klusuma pasaule” 2. 6. aktivitātes informatīvā bloka ietvaros šogad izbraukumu semināru cikla „Tavas tiesības un pienākumi” komanda jau bijusi 8 biedrībās.
20. oktobrī notika seminārs Rīgas klientiem. Tas bija labi apmeklēts, un semināra dalībnieki aktīvi iekļāvās diskusijā par izvirzītajām tēmām.
Šogad uzmanības centrā – sava biznesa veidošana, budžeta plānošana, sociālās garantijas pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmējiem, darba līgumu slēgšana, tiesības uz atvaļinājumu utt. Lielu interesi izraisīja NVA piedāvājumi invalīdiem.
Skaidrojumus sniedza NVA Kuldīgas filiāles vadītāja Jeļena Lāma, nodarbību vadītājs Guntars Jurševskis un aktivitātes vadītāja Žanete Škapare.
Ikgadējais semināru cikls noslēgsies ar nodarbībām Ventspilī 17. novembrī .
Foto: Guntars Jurševskis
 
Mūsu orientieristes startē Eiropas čempionātā
No 22. līdz 27. oktobrim Ungārijā, Egerā, notiek 7. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sportā. Piedalās 8 valstis. Latviju pārstāv Agita Intsone, Māra Kursīte un komandas pārstāve Iveta Kraze. Agita un Māra piedalīsies visās disciplīnās, Iveta ­ sprintā un stafetē. 
23. oktobrī jau notika pirmās sacensības sprintā. Piedalījās16 sievietes. Agitai 11. vieta, Ivetai 12. un Mārai 14. vieta.
24. oktobrī garajā distancē Mārai 10. vieta, Agitai 13. vieta.
Vakar bija brīva diena. Šodien sacensības vidējā distancē un rīt stafete. Novēlēsim viņām veiksmi!
Foto: www.deaforienteering.com
 
Radīts jauns Bībeles tulkojums
Pēc 17 darba gadiem beidzot iznācis jaunais Bībeles tulkojums mūsdienīgā valodā.  Kopumā šis ir trešais līdz šim tapušais Bībeles tulkojums latviski. Pirmais pilnīgais Bībeles tulkojums latviešu valodā Latvijā iznāca 1694. gadā luterāņu mācītāja Johana Ernsta Glika tulkojumā.
Pie Bībeles jaunā tulkojuma sāka strādāt jau no 1995. gada. Darbu veica ap 20 cilvēku – konsultanti no ārvalstīm, pētnieki, literāti. Jaunu tulkojumu vajadzēja jau sen, jo mūsdienu cilvēks vairs neizprot veco valodu. Iepriekšējā tulkojumā ir tādas rakstu zīmes, ko tagad vairs nelieto,  piemēram, mīkstais ŗ. Lietoti nesaprotami vārdi, kā, piemēram, kaukļi. Atsevišķas vietas jaunajā Bībelē ļoti atšķiras no vecā tulkojuma, –piemēram, vairs nav Cebaots un Augstā Dziesma, bet ir Pulku Kungs un Dziesmu Dziesma. Tāpat izmainīti baušļi. Piemēram, "Tev nebūs nokaut!" vietā ir "Nenogalini!".
Jauno Bībeles tulkojumu izpirka dažās dienās. Bībele sagatavota divos veidos: ar un bez paskaidrojumiem. Grāmatu veikalos maksā attiecīgi ap 30 latiem un 20 latiem. Bībeli iespiedīs atkārtoti. Sola, ka janvārī būs veikalos.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievkalpojumos pagaidām nelietos jauno Bībeles tulkojumu, jo Bībeles tulkojuma lietošanu dievkalpojumos apstiprina Sinode – luteriskās Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija. Sinode sanāks nākamā gada vasarā, un tad katrs mācītājs varēs izvēlēties, kuru tulkojumu dievkalpojumā lietot.
Arī Latvijas Romas katoļu baznīca dievkalpojumos šo tulkojumu uzreiz nevar izmantot. Turklāt par katolisku tulkojumu var dēvēt tikai tādu Bībeles tulkojumu, kas ir apstiprināts Vatikānā.
Foto: www.bibelesbiedriba.lv
 
Rīgā „zaķi” maksās vairāk
No 26. novembra būs lielāki sodi par braukšanu bez biļetes. Turpmāk par braukšanu bez biļetes būs iespēja samaksāt sodu uz vietas 3 latu apmērā, vai arī maksāt līgumsodu 5 latu apmērā viena mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas,  ja tas gada laikā piemērots pirmo reizi. Ja līgumsodu piemēro atkārtoti, tad sods būs 10 latu. Turpmāk par katru nākamo atkārtotu pārkāpumu līgumsodu palielinās par 10 latiem, un tā  apmērs varēs pieaugt līdz 40 latiem.
Ja pasažieris nebūs reģistrējis braucienu, līgumsods būs no 2 līdz 20 latiem atkarībā no tā, cik reizes viņš jau būs sodīts.
Patlaban sods par braukšanu bez biļetes ir no 2 līdz 5 latiem.
Foto: www.delfi.lv
 
28. oktobrī Latvijā pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ
Šajā datumā pl. 4 naktī no sestdienas uz svētdienu  Latvijā un daudzviet citur pasaulē pāries no vasaras  uz ziemas laiku. Ārsti uzskata, ka vesels cilvēks šādai laika maiņai viegli piemērojas divās nedēļās. Taču grūtāk ir bērniem, veciem cilvēkiem un tiem, kas ar kaut ko slimo.
Patlaban pavasarī un rudenī pulksteņu rādītājus stundu uz priekšu un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstīs. Latvijā vasaras laiku ieviesa 1981. gadā.
Informāciju par laiku visā pasaulē, laika joslām, par valstu pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ un to, cik ir pulkstenis kādā konkrētā valstī jeb pilsētā var iegūt portālā www.timeanddate.com .
Foto: www.jurmalasnedela.lv  
 
 
ĀRZEMJU ZIŅAS
 
iSignIT – pirmā aplikācija saziņai ar ārstiem zīmju valodā
23. oktobrī Austrijas Zīmju valodas servisa centrs un Vācijas Hanoveres Medicīnas informātikas institūts Vīnes Medicīnas universitātē prezentēja pilnīgi jaunu aplikāciju (programmatūru) „iSignIT”. Tā ir palīgs tulkošanā zīmju valodā – nedzirdīgo pacientu patstāvīgai saziņai ar ārstiem . Šī ierīce ir īpaši nozīmīga valodas barjeru pārvarēšanā, līdz ar to pacienta sekmīgākā ārstēšanā.
Tulku ir pārāk maz, lai viņi varētu nodrošināt  saziņu ar ārstiem zīmju valodā visiem, kam tas vajadzīgs.  Izmantojot planšetdatoru un viedtelefonu, tagad varēs novērst grūtības komunikācijā starp nedzirdīgiem pacientiem un medicīnas personālu.
Jaunā aplikācija ir vienkārši lietojama un lēta. Tā piedāvā arī video zīmju valodā par dažādiem medicīnas jautājumiem un problēmu risinājumiem.
Foto: www.behindertenarbeit.at
 
Krievu zīmju valodai oficiāls statuss
24. oktobrī Krievijas Valsts dome (parlaments) apstiprināja likumu par oficiālā statusa piešķiršanu krievu zīmju valodai. Tas uzlabos dzīvi daudziem nedzirdīgiem cilvēkiem Krievijā, arī izglītības ieguvē un zīmju valodas tulka pakalpojumu pieejamībā un citās jomās.
Sarunas ar politiķiem  par oficiālā statusa nepieciešamību zīmju valodai sākās jau 1999. gadā. Beidzot tas ir gandrīz noticis. Vēl tikai nepieciešams Krievijas prezidenta Vladimira Putina paraksts.
Šis rezultāts sasniegts, pateicoties ANO Konvencijai par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un Krievijas Nedzirdīgo organizācijas milzīgajam darbam.
Foto: www.voginfo.ru
 
 
VIDEOLOGS
 
Zelta briedums arī Liepājā
Liepājā, jaunajā Rehabilitācijas centra namā 20. oktobrī notika jubilāru godināšanas pasākums „Zelta briedumā”. Šogad liepājniekiem ir desmit apaļo jubilāru. Godināšanā gan piedalījās tikai pieci. Pasākumu vadīja Gundega Paņko un Aldis Ādamsons. Skatieties video.
Video: Ivars Kalniņš
 
Turpināsies darbs starptautiskās zīmju valodas mājaslapas veidošanā
Šomēnes LNS Rehabilitācijas centrs noslēdzis līgumu ar Erebrū universitāti par starptautiskās zīmju valodas mājaslapas www.spreadthesign.com papildināšanu ar 7 tūkstoš vārdiem latviešu zīmju valodā.
 Projektu īsteno Erebrū universitāte ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros , un tā ilgst 3 gadus. Tajā paredzēta arī šīs mājaslapas popularizēšana un tās izmantošana nedzirdīgo skolēnu apmācībā. Skatieties video.
Video: Zigmārs Ungurs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas