Search form

21.12.2012

Drukāt

Videoziņas Nr.170


NEDZIRDĪGO ZIŅAS
 
Rītausmas pašdarbnieki Slovākijā
 „Rītausmas” pašdarbnieki ar kustību izrādi „Dzīve” šogad 30. novembrī jau otro reizi uzstājušies ārpus Latvijas robežām – šoreiz Slovākijas pilsētā Nitrā, 6. Starptautiskajā Nedzirdīgo kultūras festivālā „Effeta”. Festivālā uzstājās arī Sergejs Soklakovs un Aleksandrs Altuhovs ar priekšnesumu „Siena”.
 Žūrija bija pārsteigta par puišu sniegumu un negribēja viņus vērtēt vienā grupā ar pārējiem jauniešiem, jo viņu uzstāšanās līmenis esot pārāk profesionāls. Tomēr galu galā to atzina par vishumoristiskāko priekšnesumu un izsniedza diplomu. Šī priekšnesuma un izrādes „Dzīve“ fragmentus festivāla galvenais režisors izvēlējās festivāla noslēguma pasākumam.
Foto: no Rītausmas arhīva
 
Animācijas filma „Leduslaikmets 4” zīmju valodā
6. decembrī ASV bija Nacionālā Zīmju valodā runājošā Santa Klausa (Ziemassvētku vecīša) diena. Tai par godu labi zināmā animācijas filma „Leduslaikmets 4”   iznākusi DVD versijā ar ekrāna apakšā izvietotu zīmju valodā runājošu aktieri, kurš mainās atkarībā no lomas.
Nekas tāds iepriekš nav vēl bijis, tāpēc tas ir labs piemēram nākošajām filmām.
Šis jaunums nosvinēts vairākās pilsētās. Piemēram, Maiami, Floridā, filmu noskatījās daudz bērnu no vietējām skolām. Visas oficiālās runas pasākumā tulkoja zīmju valodā. Arī Ziemassvētku vecītis runāja zīmju valodā. Bērni ne tikai skatījās filmu, bet arī mācījās kopā dziedāt dziesmas zīmju valodā un piedalījās dažādās atrakcijās.
To, kā tas notika, varat noskatīties YouTube video: http://www.youtube.com/watch?v=b6v5kX9K8UU&feature=youtu.be
Foto: www.youtube.com
 
 
LATVIJAS ZIŅAS
 
Grozījumi MK noteikumos par surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtību
18.decembrī valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.
Kā zināms, no 2013.gada 1.janvāra būs iespēja saņemt surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām.
Grozījumi nosaka, ka prioritāri (pirmām kārtām) surdotulka pakalpojumu sniedz tiem, kam tie  nepieciešami:
1. ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā);
2. ārstniecības pakalpojumu saņemšanai;
3. darbā iekārtošanās vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai;
4. tālākizglītības kursiem.
 Ja pakalpojuma saņēmējs, kas pieteicis surdotulka pakalpojumu, bez attaisnojoša iemesla neierodas pieteiktajā pakalpojuma vietā, tad viņam  jāatmaksā surdotulka izdevumi par sabiedriskā transporta izmantošanu un citi izdevumi, kas saistīti ar tulka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā.
Noteikumi nosaka, ka tulka pakalpojumu nedzirdīgiem klientiem var sniegt personas, kas ieguvušas surdotulka kvalifikāciju Jūrmalas koledžā vai pārbaudītas atestācijā un saņēmušas LNS sertifikātu. Par surdotulku varēs strādāt arī tie studenti, kuri  uzsākuši mācības studiju programmā „Surdotulks”.
Atgādinām –  ja gribat jau janvāra sākumā saņemt surdotulka pakalpojumus, tad jau tagad LNS jāiesniedz iesniegums un ārstējošā ārsta izziņa, kas apliecina, ka jums ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums. Jāiesniedz arī invaliditātes apliecības kopija.
Neaizmirstiet, nekavējiet un izdariet!
Foto: www.lvportals.lv
 
Jaunajiem vecākiem un cilvēkiem, kas strādā algotos pagaidu darbus, būs lielāka pensija
No nākamā gada par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem bērna kopšanas vai vecāku pabalstu, valsts veiks sociālās apdrošināšanas iemaksas 20% apmērā no 100 latiem līdzšinējo 50 latu vietā. Tātad ne tikai bērnu kopšanas pabalsts būs divreiz lielāks, bet arī valsts iemaksās divreiz lielākas sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Tiem cilvēkiem, kuri veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, par sešiem mēnešiem pagarināts termiņš, kurā valsts par viņu maksās sociālās apdrošināšanas iemaksas no 50 latiem. Par šiem cilvēkiem iemaksas tiks veiktas līdz 2014. gada 30. jūnijam.
No sociālās apdrošināšanas iemaksas lieluma ir atkarīgs vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un bezdarbnieka pabalsta lielums.
Foto: www.financenet.tvnet.lv
 
Nākamgad GMI samazinās līdz 35 latiem
Valdība nolēma samazināt garantēto minimālo ienākumu (GMI). Tātad no 2013. gada 1. janvāra GMI būs 35 lati līdzšinējo 40 latu vietā pieaugušajiem un 45 lati bērniem.
Pašvaldības domeibūs tiesības dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem) noteikt augstāku GMI līmeni.
Piemēram, Rīgaspašvaldība arī nākamgad nodrošinās GMI iepriekšējā apjomā – 90 Ls pensionāriem, invalīdiem, 45 Ls bērniem, 40 Ls pārējiem sociāli neaizsargātākiem rīdziniekiem.
Foto: www.la.lv
 
 
VIDEOLOGS:
 
Atbalsta grupas apmācības
Iepriekšējās videoziņās parādījām projekta „Nepalikt vieniem klusumā” aktivitātes Centrā – rokdarbus. Bet Centrā notiek arī apmācības divām grupām: atbalsta personām sievietēm dzemdību laikā un otra grupai – atbalsta personām pēcdzemdību periodā. Mēs esam izveidojuši videosižetu par otro grupu, skatieties lekciju, lektores interviju un visu grupas dalībnieču stāstījumu. Skatāmies video.
Video: Zigmārs Ungurs
 
 
Pienākuši kārtējie Ziemassvētki
Visas LNS biedrības plivinās Ziemassvētku noskaņās. Rīdziniekiem „Rītausmā” Ziemassvētku pasākums notika jau 19. decembrī. Daugavpilieši un liepājnieki svin 20. decembrī, un liepājnieki reizē atzīmē arī sava jaunā rehabilitācijas centra nama 1 gada jubileju.
22. decembrī Ziemassvētkus svin Pļaviņu, Ventspils un Smiltenes biedrības. Arī Valmiera gribēja šajā datumā, bet to jau aizņēma Valmieras sporta klubs „Tālava”, tāpēc biedrība svinēs 29. decembrī. Rēzekne atkal izceļas – tur nebūs īpaša Ziemassvētku pasākuma, toties biedri nolēmuši kopīgi sagaidīt Jauno gadu pasākumā, kas sāksies 31. decembrī pl. 19.
Ziemassvētki, kā izrādās, ir ļoti veselīgi svētki. Tajos nekādi neiztikt bez kārtīgas skraidīšanas. Jo ticējums saka: „Ja cilvēks grib zināt nākotni, tad Ziemassvētku naktī jāapiet ap savu dzīvojamo ēku trīs reizes un pēc tam jāskatās logā, – tur redzēs savu nākotni.”
 Bet cits ticējums apgalvo: „Lai būtu daudz naudas, tad Ziemassvētku vakarā melns kaķis jānes ap baznīcu.”
Tāpēc novēlam, lai mums katram būtu savs melnais kaķis un katram sava baznīca, tad pārējais  būs atkarīgs no mums pašiem. Neslinkosim! Ņemsim savu melno kaķi padusē un skriesim ap baznīcu! Jo vairāk reižu, jo vairāk naudas… Ja no mūsu skriešanas aizsvilsies kāda eglīte, arī nav jāuztraucas, – tagad taču mums ir savs glābējs Betmens: SMS uz 112!

Priecīgus Ziemassvētkus!


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas