Search form

08.02.2013

Drukāt

Videoziņas Nr.176


NEDZIRDĪGO ZIŅAS
 
Par projekta un citām klientu kartēm
Daudzi nedzirdīgie klienti nāk un jautā, kādas kartes un kādā krāsā ir šogad. Dzeltenā karte, tāpat kā agrāk, ir valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem. Šogad tā pamazām tiek nomainīta uz tāda pašas krāsas jaunu karti ar norādītu termiņu, līdz kuram var saņemt attiecīgos pakalpojumus.
Tiem, kuri noslēguši līgumu ar LNS par surdotulka pakalpojuma saņemšanu, tiks iedota zaļā karte. Arī tajā būs norādīts termiņš, līdz kuram var saņemt pakalpojumus.
Projekta „Klusuma pasaule” klientiem šogad ir oranžā karte. Tā ir derīga līdz projekta beigām – līdz 31. oktobrim.
Foto: Laura Gaile
 
Aktīvi notiek pieteikšanās jaunajam surdotulka pakalpojumam
Kas notiek ar jauno valsts apmaksāto pakalpojumu, ko sniedz mūsu Rehabilitācijas centrs, – surdotulka pakalpojumu izmantošanu? Izrādās, pašlaik notiek ļoti aktīva pieteikšanās šim pakalpojumam.
Kā tas notiek? Vispirms klients iesniedz visus vajadzīgos dokumentus, lai saņemtu šo pakalpojumu. Tad LNS izvērtē un piešķir viņam šo pakalpojumu. Pēc tam klientam ar LNS jānoslēdz līgums par pakalpojuma saņemšanu.
Līdz 6. februārim jaunais surdotulka pakalpojums bija piešķirts 769 klientiem. No viņiem līgumus jau parakstījuši un zaļo pakalpojuma klientu karti saņēmuši 289 klienti. Janvārī vidēji šo surdotulka pakalpojumu katrs klients izmantojis 4 stundu apjomā. Šobrīd RHC strādā jau 32 tulki.
Foto: Valdis Krauklis
 
Vēl var iesniegt Statūtu labojumus
 
Pagarināts priekšlikumu iesniegšanas termiņš LNS Statūtu izmaiņām. Tos var iesniegt savu biedrību vadītājiem  līdz 20. maijam. Tad notiks priekšlikumu apkopošana un saskaņošana ar juristu. Pēc tam tos izsūtīs visiem kongresa delegātiem. Tomēr jau tagad drīzumā LNS mājaslapā tiks ievietoti t apmēram 80 priekšlikumi, kuri  iesniegti līdz šim.
Foto: www.lns.lv
 
Nedzirdīgi un vājdzirdīgi kravas auto šoferi tiek atzīti ASV
Ir izcīnīta vēsturiska uzvara nedzirdīgo un vājdzirdīgo kravas auto šoferu interesēs. ASV Transporta departaments (DOT) 2. februārī paziņojis, ka pēc vairāku desmitu gadu aizlieguma nedzirdīgie var vadīt komerciālos transportlīdzekļus, to skaitā lielās kravas mašīnas. DOT apstiprināja 40 nedzirdīgo autovadītāju iesniegumus, kurus iesniedza ASV Nacionālā nedzirdīgo asociācija (NAD). NAD lūdza atcelt normas, kas nosaka autovadītājiem nepieciešamās prasības attiecībā uz dzirdi.
DOT iepazinās ar pētījumu, kas pierādīja, ka nedzirdīgie autovadītāji brauc tikpat labi  kā dzirdīgie.
DOT pārskatīja arī visu 40 šoferu autovadīšanas vēsturi un lūdza sabiedrības viedokli. To sniedza 570 cilvēki un organizācijas, kas piekrita, ka nedzirdīgajiem jāatļauj vadīt kravas auto.
Papildus tam DOT patlaban izskata arī NAD iesniegto petīciju par dzirdes standartu izņemšanu no likuma panta, kas attiecas uz transportlīdzekļu vadīšanu.
Foto: www.wikipedia.org
 
 
LATVIJAS ZIŅAS
 
Saeima pieņēmusi eiro ieviešanas kārtības likumu
 
Eiro ieviešanas dienu noteiks Eiropas Savienības (ES) Padome. Plānots, ka Latvija no latiem uz eiro pāries 2014.  gada 1. janvārī. Maiņas kurss  neatšķirsies no pašreizējā — 0,702804 lati par vienu eiro.
Paredzēts divu nedēļu pārejas periods, kad skaidrās naudas norēķinos varēs lietot gan latus, gan eiro, bet atlikumu izdos tikai eiro. Pēc tā norēķināties ar latiem vairs nevarēs un vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis būs eiro.
Sabiedriskajā transportā šajās divās nedēļās, maksājot par braucienu latos, transporta vadītājs atlikumu drīkstēs izdot latos. Par biļeti maksājot ar eiro, atlikums būs jāizdod eiro. Latu skaidrās naudas nomaiņas periodā kredītiestādēs latus pret eiro bez maksas varēs mainīt sešus mēnešus, bet Latvijas Bankā naudas maiņa paredzēta bez termiņa un bez apjoma ierobežojuma.
Trīs mēnešu laikā latus pret eiro varēs samainīt arī „Latvijas Pasts” pasta nodaļās. Bankas kontos esošās naudas summas latos automātiski tiks konvertētas uz eiro. Kredītiestādes, sākot ar eiro ieviešanas dienu, latus vairs neizsniegs. Arī bankomātos latus vairs nevarēs izņemt.
Pirms eiro ieviešanas dienas iegādātās dāvanu kartes, degvielas kartes, kuru vērtība izteikta latos, varēs izmantot līdz tajās norādītā termiņa beigām. Trīs mēnešus pirms un sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas paredzēts cenas veikalos atspoguļot gan eiro, gan latos.
 
Foto: www.apollo.lv
 
No 1. aprīļa pasē atkal varēs rakstīt tautību
 
Kopš pagājušā gada 1. aprīļa pasēs vairs nevarēja ierakstīt tautību. Daudzi par to bija sašutuši. Tagad valdība pieņēma grozījumus, ar kuriem atjaunota iespēja pēc Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa vēlēšanās pasē ierakstīt savu tautību.
Ja pasūtīsiet jaunu pasi, tad iesniegumā būs jānorāda, ka vēlaties, lai ieraksta arī jūsu tautību. Tautības ierakstīšana ir brīvprātīga. Tautību bez maksas varēs ierakstīt arī jau esošajā pasē.
Pie reizes atgādinām, ka reizē ar jaunas pases pasūtīšanu ir izdevīgi pasūtīt arī personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID).
Latvijā pase un eID karte ir līdzvērtīgi dokumenti. Vienīgi Saeimas vēlēšanās noteikti vajadzīga pase. Bet šajā gadā pašvaldību vēlēšanās varēs izmantot vai nu pasi vai eID karte.
Latvijas pilsoņiem eID karte ir arī ceļošanas dokuments pa ES valstīm. Nepilsoņiem ceļošanai  ES vajadzīga pase, bet  eID karti viņi var lietot tikai Latvijā. eID karte derīga arī kā atgriešanās dokuments Latvijā no visām ārvalstīm, ja gadījumā ārzemēs pase ir nozaudēta.
Sīkākas ziņas par pases un eID kartes noformēšanu: http://www.pmlp.gov.lv
Foto: www.bnn.lv
 
 
VIDEOLOGS
Pēdējā laikā palielinājusies LNS vājdzirdīgo biedru interese par FM sistēmu, kas cilvēkiem ar dzirdes aparātiem vai implantiem palīdz labāk sadzirdēt cilvēka runu. Šī sistēma nav valsts apmaksāto palīglīdzekļu sarakstā.
Pirms 5 gadiem LNS Surdocentrs iedeva visām biedrībām FM sistēmu izmēģināšanai. Tā izskatās šādi!
Taču nekāda interese un pieprasījums pēc šīs ierīces nebija, tāpēc LNS šo virzienu tālāk neattīstīja. Šī FM sistēma piemērota auditorijās, piemēram, skolās.
Latvijas Mobilais telefons 2012. gada pavasarī uzdāvināja Rīgas Nedzirdīgo skolai jaunas FM sistēmas. Rīgas Nedzirdīgo skola bija laipni  piedāvāja to izmēģināt arī vājdzirdīgiem biedriem. Arī Informācijas centra darbinieki ieradās skolā, lai uz vietas izpētītu, kā šī sistēma darbojas. Sistēmu izmēģināja Inese Immure ar dzirdes aparātu un kāds skolēns ar dzirdes implantu. Skatieties video.
Foto: Valdis Krauklis
Video: Zigmārs Ungurs
 
Nedzirdīgo skolā mūs iepazīstināja ar FM sistēmu lietošanas pieredzi. Bet kur šīs sistēmas var izmēģināt un nopirkt? Informācijas centrs noskaidroja, ka Latvijā ir vismaz 3 firmas, kas piedāvā šo sistēmu.
Viena no tām ir SIA Medaudio, kas izplata firmas PHONIC EAR produkciju, arī FM sistēmu. Ja jūs interesē kāda produkcija, zvaniet vai sūtiet īsziņu uz 29279377 vai rakstiet uz e­-pastu: [email protected]
Otra firma ir SIA „Dzirdes serviss”. Tās piedāvāto FM ierīci var izmēģināt Bērnu dzirdes centrā Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1. Iepriekš noteikti jāpiezvana Evitai uz 67584513 vai jāsūta e pasts ([email protected]) un jāsarunā konkrēts pieņemšanas laiks.
Trešā firma ir SIA „Amerilat”. Šai firmai ir sava mājaslapa internetā: http://amerilat.lv/lat/ Papildu informāciju var iegūt arī: http://www.phonak.lv/ Pieteikšanās uz vizīti pa tālruņiem 22148890 vai 67819200 vai pa e-pastu [email protected]
Ar SIA „Amerilat” piedāvājumu jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā sadaļā „Tehnoloģijas”.
Foto: Valdis Krauklis

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas