Search form

01.03.2011

Drukāt

Videoziņas Nr.80: Tautas skaitīšana: saskaitīsimies paši!


Šo videoziņu speciālizlaidums ir par tautas skaitīšanu Latvijā, kas notiks no 1. marta līdz 31. maijam. Tā būs 10. tautas skaitīšana  kopš Latvijas kā neatkarīgas valsts izveidošanas.

Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, izglītību, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem. Tautas skaitīšanas rezultāti vēlākbūs apskatāmi Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā www.csb.gov.lv.
Tautas skaitīšanā nav jāpiedalās tiem cilvēkiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk nekā gadu. Nav jāpiedalās arī tiem, kuri ieceļojuši Latvijā, bet plāno šeit uzturēties mazāk nekā gadu.

Visiem pārējiem tautas skaitīšanā ir obligāti jāpiedalās.
Līdz šim tautas skaitīšanās izmantoja papīra anketas, bet 2011. gada tautas skaitīšanā tiks izmantots tikai dators un internets. Tautas skaitīšana notiks divos posmos.
Pirmajā posmā no 1. līdz 10. martam iedzīvotāji paši varēs aizpildīt anketas internetā.

Ja līdz 10. martam nebūs aizpildītas anketas internetā, tad tautas skaitītājs no 17. marta līdz 31. maijam ieradīsies pie jums mājās.
 
Būs divas anketas: mājokļa anketa un personas anketa.
Mājokļa anketā ietverti jautājumi par mājsaimniecības locekļu skaitu, par jūsu ēkas veidu, vecumu, piederību, mājokļa platību, ūdens apgādes sistēmu, apkures veidu un citi līdzīgi jautājumi.
Personas anketā būs jautājumi par darbu, izglītību, ģimenes stāvokli, tautību, valodu, kuru pārsvarā lieto mājās. Tas nozīmē, ka jūs varat ierakstīt, ka lietojat latviešu zīmju valodu vai krievu zīmju valodu. Nebūs jautājumu par ienākumiem, uzkrājumiem vai veselības stāvokli. Visas sniegtās atbildes ir konfidenciālas. To garantē Tautas skaitīšanas likums.
 
Anketas iepriekš var apskatīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=225262
 
Kā aizpildīt tautas skaitīšanas anketu internetā
Lai to izdarītu, jāieiet mājaslapā: www.tautasskaitisana.lv un jāuzspiež uz mājaslapas labajā malā redzamā paziņojuma „Saskaities šeit!”. Atvērsies autorizācijas logs.
 
Autorizācija
Lai atvērtu tautas skaitīšanas anketu, nepieciešams autorizēties jeb reģistrēties To var izdarīt trijos veidos. Var izmantot to veidu, kas katram ērtāks.
1)      Var reģistrēties ar savu personas kodu un pases numuru.
2)      Otru variantu var izmantot tie, kuri ir klienti vienā no šīm bankām: Citadele, DnB NORD Banka, Latvijas Krājbanka, SEB banka, Swedbank. Lai atvērtu anketu, viņi var izmantot savu šo bankas lietotāja numuru, paroli un kodu.
3)      Trešo veidu var izmantot tikai tie, kam ir elektroniskais paraksts.

Autorizācijas lapas labajā augšējā stūrī varat izvēlēties anketas aizpildīšanai ērtāko valodu – latviešu vai krievu.
 
Anketas aizpildīšana
Pie katra anketas jautājuma ekrāna labajā pusē ir paskaidrojums.

Mājokļa anketā vispirms jāaizpilda mājsaimniecībā dzīvojošo saraksts.
Anketā varat norādīt visus jūsu dzīvesvietā dzīvojošos mājsaimniecības locekļus – tie cilvēki, ar kuriem dzīvojat kopā. Pārējos ģimenes locekļus, par kuriem vēlaties aizpildīt skaitīšanas anketu, jāpievieno sarakstā, izmantojot pogu „Pievienot personu”. Lai pievienotu personu, jāzina tās personas kods.
Deklarētā dzīvesvieta nav svarīga. Galvenais, kur jūs faktiski dzīvojat.
 
Pēc tam būs jautājumi par mājokli. Sekojiet līdzi skaidrojumiem ekrāna labajā pusē. Tie palīdzēs sniegt atbildes uz jautājumiem par mājokli!
 
Personas anketa
       Tāpat kā jautājumos par mājokli, arī jautājumos par personu ekrāna labajā pusē izvietoti skaidrojumi. Daļai no jautājumiem atbilde  jāieraksta brīvā formā, daļai – jāizvēlas no iepriekš definēta atbilžu variantu saraksta. Ja informācija ievadīta neprecīzi, ekrānā būs redzams kļūdas ziņojums ar paskaidrojumu
       Pirms atbildēsiet uz jautājumiem par konkrētu mājsaimniecības personu, Jums tiks parādīta informācija, par kuru personu ir jāsniedz atbildes. To var redzēt arī ekrāna augšdaļā spilgtākā krāsā.
Ja atbilde uz jautājumu ir jāizvēlas no klasifikatora, tad, nospiežot uz pogas, uz kuras attēlots palielināmais stikliņš, atvērsies klasifikators.

Aizpildot jautājumu par ģimenes attiecībām,
jāņem vērā personu kārtas numuri, kuri redzami ekrāna augšējā malā –  pie katras personas ir redzams cipars.
Jāieraksta kārtas numurs personai, par kuru jūs sniedzat atbildi. Piemēram, Jūs esat atbildētājpersona ar numuru 1. Jūsu sievai vai vīram anketas sarakstā ir numurs 2. Tas arī jums jāieraksta. Ja jums dēls vai meita, visiem bērniem ierakstīsiet nr. 4 utt.

Jautājumā par ekonomiskās aktivitātes statusu
– atcerieties, bezdarbnieki, kas meklē darbu, ir darba meklētāji. Kas nemeklē darbu – tie ir mājsaimnieki. Nodarbinātie ir tie, kas saņem oficiālu algu (to skaitā arī tie, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā).
 
Jautājumā par pamatdarba nozari un jūsu profesiju, jums atbilde jāizvēlas no klasifikatora. Tas atvērsies, nospiežot uz pogas, uz kuras attēlots palielināmais stikliņš. Ja nevar atrast atbildi, tad paši ierakstiet pamatdarba nozari un jūsu profesiju pēc iespējas precīzāk.
 
Datu saglabāšana
Lai saglabātu tautas skaitīšanas anketā ierakstītos datus, noteikti nospiediet pogu „Pabeigt”. Pēc pogas „Pabeigt” nospiešanas   atgriezīsieties pie apsekojumu saraksta. Lai  aizsargātu savu sniegto informāciju, šajā logā jānospiež „Iziet”.
 
Atcerieties! Ja aizpildījāt 2011.gada tautas skaitīšanas anketu arī par citiem Jūsu mājsaimniecības locekļiem, lūdzu, informējiet viņus par to!
 
 
Ja mājās nav datora, var aizpildīt anketas arī pie bezmaksas datoriem publiskajās bibliotēkās. Bibliotekāri darbosies kā konsultanti un palīdzēs aizpildīt aptaujas anketu internetā. Jūs varat izmantot publisko datoru arī visās LNS biedrībās. Rīdzinieki var izmantot publisko datoru LNS Centrālajā mītnē Elvīras ielā 19, otrajā stāvā, kultūras namā „Rītausma” un Informācijas centrā.
Ja tautas skaitīšanas anketa internetā būs aizpildīta par visiem jūsu mājsaimniecības locekļiem, tautas skaitītājs jūsu dzīvesvietu neapmeklēs.

Ja līdz 10. martam anketa internetā nebūs aizpildīta,  tautas skaitītājs ieradīsies pie jums mājās laikā no 17. marta līdz 31. maijam.
Viņš uzdos  jautājumus un atbildes ierakstīs savā portatīvajā datorā. Taču vajag pārliecināties, ka tiešām atnācis tautas skaitītājs, tāpēc pieprasiet viņam uzrādīt tautas skaitītāja apliecību ar fotogrāfiju. Tautas skaitītājiem ir tiesības ierasties pie jums laikā no pl. 7 līdz 21.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas