Search form

Drukāt

Pētījuma "Nedzirdīgajiem pieejamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un reālās vajadzības" rezultāti (2009)

Photo


Projekta "Klusuma pasaule" ietvaros veiktā pētījuma „Nedzirdīgajiem pieejamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un reālās vajadzības” aptaujā pavisam tika intervēti 600 nedzirdīgie un 20 nedzirdīgo rehabilitācijas jomā praktizējoši speciālisti. Pētījuma mērķis – noskaidrot, vai esošie pakalpojumi apmierina nedzirdīgo vajadzības un kādi pakalpojumi vēl būtu nepieciešami. Aptauju veica 15 intervētāji visā Latvijā. No 600 aptaujātajiem nedzirdīgajiem vairums bija 25 – 54 gadus veci, sieviešu mazliet vairāk nekā vīriešu, un 91 % no visiem aptaujātajiem bija LNS biedrs.

Pētījuma rezultāti 
 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas