Search form

13.04.2011

Drukāt

Arī dzirdīgiem var būt dzirdes problēmas

Photo

Dzirdīgie studenti parasti ir pārliecināti, ka viņiem nav dzirdes problēmu un ir nevainojama dzirde. Taču nesen veiktais pētījums Floridas universitātē (ASV) pierāda pretējo: vienai ceturtdaļai studentu tika atklātas dzirdes problēmas.


Pētījuma rezultāti publicēti pagājušā mēneša specializētā audioloģijas žurnāla (International Journal of Audiology) pielikumā.
 
Pētījumā, veicot dzirdes testu, piedalījās 56  universitātes studenti; viņu vidējais vecums- 21 gads. Telefonintervijā jaunieši novērtēja savu dzirdes stāvokli kā normālu. Pēc tam viņiem veica veselības pārbaudi, kā arī lūdza aizpildīt aptaujas anketas par  saskarsmi ar skaļām skaņām un trokšņiem tādā veidā kā, piemēram, mūzikas instrumentu lietošana, mūzikas atskaņošana, koncertu vai sporta pasākumu apmeklēšana, darba apstākļi utt. Pēc tam tika veikta dzirdes izmeklēšana kabīnē, kurā pārbaudīja visu skaņu frekvenču dzirdamību, tas ir, notika pilna dzirdes pārbaude.
 
25% dalībnieku tika konstatētas dzirdes problēmas, pētnieki atklāja 15 decibelu dzirdes zudumu. Tas gan nav pietiekams rādītājs, lai to uzskatītu par vājdzirdību, taču tas var radīt apgrūtinājumus studiju procesā. 7% dalībnieku dzirdes zudums bija lielāks par 25decibeliem, kas savukārt tiek diagnosticēts kā viegls dzirdes zudums.
Dzirdes problēmas uzrādījās dažādu frekvenču skaņās, to skaitā gan „runas frekvencēs”, gan augstu frekvenču skaņās (6-8 kiloherci).
 
„Ja dzirdes problēmas uzrādās augstu frekvenču skaņās, tad personai var būt apgrūtinoši uztvert runas dzirdamību, kā arī grūtības izšķirt patskaņus un fonēmas. Ļoti iespējams, ka problemātiski tiek uztvertas arī bērnu balss skaņas un putnu dziesmas,” skaidro runas un valodas departamenta profesors.
 
Dzirdes problēmas nereti rada mūzikas atskaņotāji, jo īpaši mūzikas klausīšanās ar austiņām. Interesants fakts, ka dzirdes problēmas biežāk novērotas vīriešiem.
 
 
 
Pēc interneta materiāliem sagatavojusi: Laura Reisele

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas