Search form

29.05.2019

Drukāt

Sākas projekta “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!” realizācija

Photo

2019.gada 25.februārī biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” iesniedza Alūksnes novada pašvaldībai projekta “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!” pieteikumu saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”.


2019.gada 28.martā Alūksnes novada domes pieņēma lēmumu iesniegto projektu apstiprināt visa pieprasītu līdzfinansējuma summas 598,19 EUR apmērā.

2019.gada 23.maijā noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Alūksnes novada pašvaldības līgums Nr. ANP/1-45.1/19/203 par projekta “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!” ieviešanu.

Projekta realizācija notiks līdz 30.decembrim LNS Alūksnes reģionālās grupas telpās: Alūksnē, Helēnas ielā 28–3 un Alūksnes pilsētā un tās apkaimēs: pilsētas parkos, skvēros u.c.

Projekta mērķis – organizējot un iesaistot 25 mērķgrupas dalībniekus nūjošanas un veselīga uztura studijas nodarbībās, veicināt izpratni par fiziskajām/sporta aktivitātēm un veselīgu uzturu kā aktīva un veselīga dzīvesveida principiem, popularizējot to cilvēku ar invaliditāti vidū.

Projektā iekļautās aktivitātes balstās uz Alūksnes reģionālās grupas biedru vēlmi organizēt sporta un veselību veicinošus pasākumus.

Projektā notiks šādas aktivitātes:

1) 1. aktivitāte “Administratīvā komponente”.
Projekta mērķtiecīgu vadību, resursu pārraudzību, risku vadību, projekta atskaišu sagatavošanu un citus administratīvi veicamus darbus nodrošinās projekta vadītāja Anita Ceple, projekta grāmatvede Ilze Roķe.

2) 2. aktivitāte “Uzlabosim veselību nūjojot!”.
Tiks organizētas 16 nūjošanas nodarbības instruktora vadībā dažāda vecuma grupu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Instruktāžas procesā līdzdarbosies biedrības surdotulks Ritma Egle.

Nūjošanas nodarbības pavērsīs cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem iespēju regulāri rūpēties par savu veselību, turklāt lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. Nūjošana ir unikāls, efektīvs un saudzējošs sporta veids cilvēkiem, kuri nav sportojuši vai ir mazkustīgi. Tas pieejams visiem bez vecuma ierobežojuma neatkarīgi no dzimuma un finansiālā stāvokļa. Nūjošana palīdz radīt nosacījumus patiešām veselīgam dzīvesveidam, tādējādi paaugstinot nūjotāja dzīves kvalitāti.

Projekta laikā tiks iegādātas nūjas – tās palīdzēs izvēlēties nūjošanas instruktors, pielāgojot individuāli katram cilvēkam. Paši nedzirdīgie gatavos nūjošanas maršrutu tā, lai plašāk iepazītu savu pilsētu no cita skatupunkta.

Aktivitāti vadīs Pāvel Osetrovs.


3) 3. aktivitāte “Veselīga uztura studija “Gatavosim veselīgi, ēdīsim garšīgi!”” .

Aktivitātes ietvaros tiks organizētas 16 ēdienu gatavošanas nodarbības. Mērķgrupas dalībnieki mācīsies gatavot ēdienus, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus pagatavošanas procesā.

Nodarbību laikā dalībnieki paplašinās savas zināšanas ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – par ēdienu daudzveidību un veselīgumu, izmantojot un apgūstot tādas pagatavošanas tehnikas kā tvaicēšana, vārīšana, sautēšana.

Nodarbības vadīs Anita Ceple, bet konsultācijas par ēdienu pagatavošanu sniegs Māra Lasmane, kurai liela pieredze, apmācot cilvēkus veselīgu ēdienus gatavošanā. Ēdieni būs veselīgi un daudzveidīgi. Mācoties veidot savu ēdienkarti, grupas dalībnieki izglītosies par veselīgu uztura ietekmi uz cilvēka veselību ilgtermiņā.

Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai sniegtu ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas par to, ka labas veselības priekšnoteikums ir fiziskas/sporta aktivitātes un veselīgs uzturs ikdienā. Projekts sniegs lielisku iespēju Alūksnes pilsētā un novadā dzīvojošiem nedzirdīgiem cilvēkiem paaugstināt un uzlabot savas dzīves kvalitāti un labklājību, mācoties regulāri rūpēties par savu veselību, aktīvi nūjojot (sportojot) un gatavojot veselīgus ēdienus.

Aicinām visus alūksniešus būt aktīviem, nesēdēt uz vietas, doties uz savu biedrību un darboties, garlaicīgi nebūs noteikti!

Projektu “Rūpes par veselību sākas ar veselīgu uzturu un sportu!!” finansē Alūksnes novada pašvaldība un līdzfinansē LNS sadarbības partneris SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”.

 

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, informācijas un publicitātes ieviešanas darba grupas vadītāja.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas