Search form

21.01.2007

Drukāt

Jauns pilotprojekts, tematiskie izdevumi un ... (05.07.)

    LNS realizācijā esošais projekts «Klusās rokas» konkursa kārtībā saņēmis papildfinansējumu 43 tūkst. LVL apmērā dažādu pasākumu veikšanai, lai veicinātu galveno mērķu sasniegša...
    
LNS realizācijā esošais projekts «Klusās rokas» konkursa kārtībā saņēmis papildfinansējumu 43 tūkst. LVL apmērā dažādu pasākumu veikšanai, lai veicinātu galveno mērķu sasniegšanu, kuri virzīti uz politikas un likumdošanas izmaiņām, kas uzlabotu nedzirdīgo dzīves kvalitāti.
Viena no galvenajām aktivitātēm vērsta uz datu analīzi par surdotehnisko līdzekļu kolektīvās lietošanas nepieciešamību un ieteikumiem situācijas uzlabošanai vispārējā vides pieejamībā.
Tā notiks speciāla pilotprojekta ietvaros, kura vadītājs LNS Surdocentra speciālists Raitis Freimanis informēja:  «Pilotprojektā tiks apzināti pašlaik esošie normatīvie akti par speciālā atbalsta, īpaši tehnisko palīglīdzekļu, nodrošinājumu dzirdes invalīdu nodarbinātības, profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un vides pieejamības procesos. Uz to pamata gatavosim priekšlikumus likumdošanai, kas attiecas uz tehnisko palīglīdzekļu kolektīvā lietojuma nodrošināšanu profesionālās izglītības iestādēs, tehnikumos, augstskolās, bezdarbnieku kursos, nodarbinātības u.c. iestādēs.
Citiem vārdiem, jāpanāk, lai  nedzirdīgo integrācijai sabiedrībā būtu pamats, kas nostiprināts likumdošanā. Nedzirdīgam cilvēkam jājūtas vienlīdz komfortabli viņam pieejamā vidē, lai arī kurp viņš dotos un kādus jautājumus vēlētos nokārtot.»
Papildus pilotprojektam plānots izdot tematiskus bukletus «Tu drīksti! Tu vari?» ar skaidrojumu par dzimumu līdztiesību, diskriminācijas novēršanas un integrācijas iespējām, par to, kā nedzirdīgajiem izturēties sabiedrībā, lai dzirdīgie viņus labāk saprastu un pieņemtu.
Notiks arī vairāki speciālie raidījumi TV, akcijas publiskos pasākumos un ievietotas dzirdīgo sabiedrībai adresētas publikācijas presē.
Projekts «Klusās rokas» turpināsies līdz 2007.gada jūnijam.
 
        

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas