Search form

LNS valdes un domes ziņas

24.05.2019

Apstiprināti LNS SIA gada pārskati

29. aprīlī LNS valde izskatīja savu 4 sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) 2018. gada pārskatus. Jūsu uzmanībai – galvenie rādītāji!

24.05.2019

LNS biedri 2018. gadā

LNS domes sēdē tika apstiprināta 2018. gada biedru statistika un pārskats par biedrību darbu pasākumu organizēšanā. Šoreiz par biedru statistiku uz 2019. gada 1. janvāri.

26.04.2019

LNS 2. domes sēdē

LNS domes sēdi 27. martā atklāja LNS prezidente Sandra Gerenovska, informējot par darba kārtībā paredzētiem 5 jautājumiem. Sēdes dalībnieki izskatīja sēdes darba kārtībā paredzētos jautājumus, apsprieda tos un pieņēma attiecīgus lēmumus. Īsumā par tiem!

26.04.2019

LNS 3. valdes sēdē

2019. gada 15. marta sēdē izskatīti un apstiprināti vairāki jautājumi virzīšanai uz LNS Domes sēdi 2019. gada 27. martā, iekļaujot tās dienaskāŗtībā šādus jautājumus: par LNS 2018. un 2019. gada finanšu pārskatiem; par LNS reģionālo biedrību darbu 2018. gadā; LNS 2018. gada statistiku.

24.04.2019

LNS 2. valdes sēdē

Jau 6. februārī notika otrā VALDES SĒDE, lai apspriestu un apstiprinātu visu četru LNS SIA budžetus.

24.04.2019

LNS 12. valdes sēde

19. decembrī notika 2018.gada pēdējā valdes sēde. Apsprieda mūsu SIA 2018. gada budžeta nepieciešamos grozījumus.

24.04.2019

LNS 5. domes sēde

2018. gada 15. decembrī kārtējā domes sēdē LNS prezidente Sandra Gerenovska un galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja domniekus ar nepieciešamajiem LNS 2018. gada budžeta 3. grozījumiem.

24.04.2019

LNS 10. valdes sēdē

4. decembrī notika LNS valdes vienpadsmitā sēde šogad. Galvenā tēma – par 2018. gada trešajiem budžeta grozījumiem.

24.04.2019

Valdes sēde Nr. 10

Tā notika 2018.gada 11.oktobrī. Pirmajā dienas kārtības punktā apsprieda LNS domes locekļa Vara Strazdiņa e-pasta vēstuli, kurā viņš izsaka pretenzijas par LNS valdes nodomu pārdot nekustamo īpašumu Daugavpilī,18.novembra ielā 208 par valdes nolemto cenu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas