Search form

LNS valdes un domes ziņas

26.02.2018

Valdes un domes sēdēs

Šogad pirmā LNS valdes sēde notika 23. janvārī. Galvenā tēma – LNS budžets. LNS prezidente Sandra Gerenovska un LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe iepazīstināja ar LNS 2018. gada budžeta projektu.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas