Search form

LNS valdes un domes ziņas

14.10.2016

Gatavojoties LNS kongresam (papildināts, video)

23. septembrī notika kārtējā LNS domes sēde, kas tika apvienota ar LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” aktivitātēm par LNS darbības stratēģijas 2017. – 2019. gadam izstrādi, līdz ar to domes sēdē piedalījās kuplāks reģionālo biedrību pārstāvju skaits.

19.09.2016

Desmitajā valdes sēdē (video)

Kārtējā – 10. LNS valdes sēde notika 7. septembrī. Par galveno tajā!

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas