Search form

LNS valdes un domes ziņas

14.10.2016

Gatavojoties LNS kongresam (papildināts, video)

23. septembrī notika kārtējā LNS domes sēde, kas tika apvienota ar LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2016” aktivitātēm par LNS darbības stratēģijas 2017. – 2019. gadam izstrādi, līdz ar to domes sēdē piedalījās kuplāks reģionālo biedrību pārstāvju skaits.

19.09.2016

Desmitajā valdes sēdē (video)

Kārtējā – 10. LNS valdes sēde notika 7. septembrī. Par galveno tajā!

20.06.2016

LNS 6. un 7. valdes sēdes lēmumi (video)

Sākot no 2016. gada jūnija, informāciju par LNS valdes lēmumiem piedāvājam zīmju valodā.

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas