Search form

30.09.2013

Drukāt

Apsveikumu un vēlējumu birums Rēzeknē (foto)

21. septembrī, kad daba sāk iekrāsoties košās krāsās un saule dāvā pēdējos siltos glāstus, mēs, rēzeknieši, savā biedrībā kopā ar biedriem, radiem, draugiem un ciemiņiem nosvinējām Nedzirdīgo dienu.


 

Ar īsu klusuma brīdi tika pieminēta Anastasija Oborenko, kurai šogad apritēja 75 gadi, bet nu viņa jau aizgājusi tai saulē.
 
Pasākumā tika godināti mūsu jubilāri, kuriem šogad aprit apaļa jubileja: Nadežda Kislicka (70), Antons Kazulis (85), Staņislava Uščanova (80), Feodora Kalvīte (75), Veronika Vagale (80), Regīna Mizere (75), Regīna Pranča (50). Tortes pirmo gabaliņu svinīgi grieza biedrības jaunākā jubilāre R. Pranča un vecākais jubilārs A. Kazulis.
 
 
Klātesošiem jubilāriem bija veltīta melodeklamācija – latgaliešu tautasdziesma „Jau mani vad” Mārītes Truntikas un Kaspara Lazdāna izpildījumā.
 
Īpašs notikums bija LNS Goda biedra Franča Mauriņa godināšana, pasniedzot viņam LNS Goda biedra apliecību.
 
 
Nesen iedibinātā biedrības tradīcija – jauno biedru svinīga iesvētīšana arī šogad tika turpināta. Lūk, iesvētītie: Armands Zvīdris, Žanis Mežals un Evita Petrova. Iesvētīšana notika neierasti: Rēzeknes pilsētas ģerboni nesa biedrības vecākais biedrs Antons Kazuļs, militārā solī aiz viņa draiski iesoļoja jaunie biedri, kuri izpildīja vingrojumus, dejoja un arī mācījās īpašo Rēzeknes RB sveicienu. Bet pats svarīgākais brīdis bija zvēresta došana un tā apliecināšana ar savas rokas nospieduma uzlikšanu, pirms tam izejot Ineses Gedušas muitas zonu un saņemot spiedogu uz rokas.
 
 
Kā jau ierasts, tika izteiktas pateicība, izsniedzot Atzinības rakstus un nelielu piemiņas suvenīru LNS Rēzeknes RB brīvprātīgajiem un pašdarbniekiem: Arturam Vindačam, Vadimam Višņakovam, Aleksandram Truntikam, Antonijai Caicai, Ļubovai Makužai, Evitai Petrovai, Žanim Mežalam, Kristīnei Ciršai, Jānim Strupajam, Francim Mauriņam, Līgai Pauniņai, Ilonai Fominai, Andrim Fominam, Edvīnam Lankovskim, Monikai Lankovskai, Sergejam Mageram, Inesei Gedušai, Ārijai Pauliņai, Kasparam Lazdānam, Anatolijam Frolovam, Vilhelmam Jankelānam.
 
Sirsnīgs, liels paldies jums visiem par atbalstu, paldies, ka jūs esat,– tā viņiem teica biedrības vadība.
 
Par godu viņiem Mārīte Truntika un Kaspars Lazdāns izpildīja romantisku melodeklamāciju „Sapņu rums”.
 
Pasākums noritēja sirsnīgā gaisotnē, tika organizētas atraktīvas aktivitātes. Ikvienam biedram, aizvadot Vispasaules nedzirdīgo dienu, lai šāds vēlējums piepildās:
 
Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena,
lai dzīvotu!
 
Būsim cilvēcīgi, savstarpēji saprotoši! Kopā mēs varam izdarīt daudz, kopā mēs esam stipri, kopā mēs esam vareni! Izturību, pacietību un veselību visiem, visiem!
 
 
Vairāk foto šeit.
 
Teksts: Mārīte Truntika
Foto: Žanis Mežals, Kaspars Lazdāns

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas