Search form

28.11.2013

Drukāt

Diplomēto surdotulku skaits paplašināsies

Photo

Šodien Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā prakses atskaiti sekmīgi aizstāvēja programmasSurdotulks” 5 studentes.


Elza Volonte un Dana Kalpiņa – Geida praksi izgāja SIA „LNS Rehabilitācijas centrs”, Laura Pliska un Justīne Pliska – Rīgas Raiņa 8. vakara/maiņu vidusskolā, bet Elīna Jefremova –Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā - attīstības centrā. Visām studentēm prakses vieta reizē ir arī darbavieta.
 
Vēl studentēm jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kas jāaizstāv februārī, tad viņas saņems diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 4. līmeņa kvalifikāciju surdotulks.
 
Šobrīd studiju programmu „Surdotulks” apgūst vēl 2 studentu grupas: 1. kursā mācās 15, bet 2. kursā 9 studenti.
 
 
Teksts: LNS Informācijas centrs
Foto: Inese Immure

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas