Search form

06.12.2013

Drukāt

Ziņas no Rīgas skolas

Photo

 No 2013. gada augusta skola īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas apakšprogrammas "Comenius" projektu „I'm here, even if I can't hear! I can do!”„Es esmu šeit, pat ja es nedzirdu! Es varu strādāt” sadarbībā ar ozefa Sikorska skolu nedzirdīgiem bērniem Poznaņā, Polijā un Samuela Hainika arodvidusskolu Minhenē, Vācijā.


No Rīgas skolas tajā piedalās skolēni no divām 9. klasēm un viņu skolotāji. Projekta mērķis ir palīdzēt audzēkņiem labāk orientēties Latvijas un Eiropas darba tirgū, atrast savu vietu tajā.
 
No 2. līdz 6. decembrim skolā viesojās Polijas un Vācijas skolu  komandas, lai kopā ar Latvijas skolēniem veiktu projektā paredzētās aktivitātes un arī iepazītu tuvāk Latviju un latviešu tradīcijas. Labu veiksmi projektam!
 

 


 

 Gada balvu „Pumpurs” ieguvis Edgars Priede

 Gada balva interešu izglītībā – tā ir mūsu „olimpiāde”. Tādēļ jo vairāk lepojamies un no sirds priecājamies par mūsējo sasniegumiem: 2013. gada Rīgas interešu izglītības pedagogu un audzēkņu nominācijā „Par sasniegumiem interešu izglītībā” gada balvas „Pumpurs” ieguvējs ir Edgars Priede, apģērbu modelēšanas un šūšanas un kombinēto rokdarbu pulciņa audzēknis. Paldies skolotājām Raitai Stepānei un Lilitai Znotiņai!
 
 

 


 

 
Kultūrvēstures pulciņam Atzinības balva
 
Skolas Kultūrvēstures pulciņa dalībnieki,  muzeja vadītājas Ingunas Pogas, skolotāju Sandras Jarānes, Veronikas Dzalbes atbalstīti un iedvesmoti, Valsts izglītības satura centra organizētajā konkursā / skatē „Kas interesants skolas muzejā?” sacensībā starp 39 izglītības iestādēm  saņēmuši žūrijas speciālbalvu – Atzinību.

Ir vērts iegriezties skolas muzejā un pavērot, par kādu veikumu izteikta šī atzinība!
 
 
 
 
 

 


 

Skolā viesojas Polijas un Vācijas skolu projekta komandas
 
Skolas pedagogu un skolēnu grupa starptautiskās sadarbības projekta „Izglītības iestāde bērniem ar dzirdes traucējumiem: no agrīnas korekcijas līdz profesijas ieguvei - atbalsts vecākiem un izglītojamajiem, pamats integrācijai sabiedrībā” ietvaros pieredzes apmaiņas nolūkā viesojās Poznaņas nedzirdīgo bērnu internātskolas attīstības centrā Polijā.
 
Pa ceļam Lietuvā noslēgts starptautiskais sadarbības līgums ar Kauņas nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolu. Otrs šāds līgums ir ar  Olecko sv. Filipa Smaldones nedzirdīgo bērnu internātskolu Polijā.
 
Diena Poznaņā bija notikumiem bagāta, skolēni un pedagogi ne tikai strādāja, bet arī atpūtās un baudīja  brīnišķīgu skatu uz pilsētu.
 
 
Plašāku informāciju par minētajiem  pasākumiem Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem lasiet skolas mājaslapā – šeit).
 
 
Informē: Velga Lielnora

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas