Search form

21.09.2009

Drukāt

Supervīzijas – sākusies un turpināsies

    Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros sākušās jaunas aktivitātes. Viena no tām blokā, kurā iekļauti pasākumi darbiniekiem, kuri strādā ar nedzirdīgajiem cilvēkiem, - supervīzija. Šī p...
 

Klusuma pasaule logo

 
Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros sākušās jaunas aktivitātes. Viena no tām blokā, kurā iekļauti pasākumi darbiniekiem, kuri strādā ar nedzirdīgajiem cilvēkiem, - supervīzija.
Šī pasākuma mērķis sniegt atbalstu speciālistiem līdz šim nebijušā veidā: izmantojot jaunākās nodarbību metodes, noņemt spriedzi un stresu, kas radies darbā; mazināt izdegšanu, rosināt augsni radošām idejām, nostiprināt profesionālās prasmes, celt speciālistu kvalifikāciju.
 
15.septembrī uz pirmo supervīziju pulcējās LNS reģionālajās biedrībās strādājošie sociālie rehabilitētāji:
Supervizors K.Viša, sociālo zinātņu maģistrs, pēc pirmajām nodarbību stundām atzina: „Šie apmeklētāji ir atvērti cits pret citu, interesanti strādāt ar cilvēkiem, kuri gatavi dalīties, dot un ņemt cits no cita pieredzi, atbalstu, enerģiju. Viņus vieno liela līdzatbildība par savas kopienas likteni.”
Supervīzijas turpmāk risināsies regulāri, katru gadu.
 
 
Teksts: I.Kopmane
Foto: E.Vorslovs
18.09.2009
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas