Search form

19.11.2014

Drukāt

Es esmu šeit, lai arī es nedzirdu! Es varu strādāt!

No 12. līdz 17. oktobrim Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolotāji – Kristiāna Pauniņa, Anita Neimane, Guna Priede, Agra Mitrone, Voldemārs Muižnieks un skolēni – Māris Lubāns, Andis Zālītis, Normunds Rabkevičs, Karīna Zilbere, Maira Valtere, Ivita Kovaļevska, kas darbojas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projektā “Es esmu šeit, lai arī es nedzirdu! Es varu strādāt!”, apmeklēja partnerskolu Minhenē.


 

Abas puses sniedza  pārskatu par projektā paveikto un vēl darāmajiem darbiem projekta norisē. Minhenieši iepazīstināja ar skolas mācību un internāta telpām, kā arī parādīja pilsētas skaistākās un ievērojamākās vietas. Skolas vide ir mājīga, radoša un sakopta. Mācību kabineti skolā aprīkoti ar īpašām apskaņošanas iekārtām. Patīkamu iespaidu radīja jaunieši, kuri uzņēmās atbildību, stāstot par skolu un internātu.

Projekta darbs notika trīs jauktās darba grupās – mākslas darba grupa, drāmas (teātra) darba grupa, profesionālās apmācības darba grupa. Katras sastāvā bija abu pušu skolēni un skolotāji.  Darba uzdevums – pierādīt ar prezentāciju to, ka nedzirdīgs cilvēks arī spēj iekļauties darba tirgū. Risinājumi bija radoši un interesanti.


Mākslas darba grupa


Drāmas darba grupa


Profesionālās apmācības centrā (BW) pie ortopēdisko apavu meistara

Viena no darba grupām apmeklēja profesionālās apmācības centru, kurā jaunieši ar dzirdes traucējumiem apgūst elektromehāniķa, friziera, kurpnieka – ortopēda, metālapstrādes, tipogrāfisko izdevumu dizainera, maketētāja, iespiedēja un daudzas citas profesijas.  Tas nodrošina viņiem plašākas iespējas iekļauties savas valsts darba tirgū, bet arī citur.

Latvijas skolas jauniešiem bija iespēja apgūt tādas jaunas prasmes kā orientēties svešā vidē, jaunā situācijā un būt atbildīgiem par sevi, saviem līdzcilvēkiem un veikto darbu, apgūt angļu valodu gan rakstos, gan mutiski.

Nākamā projekta partnerskolu tikšanās kopā plānota 2015. gada 16. – 20. martā Polijā.

Voldemārs Muižnieks,
Comenius projekta koordinators


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas