Search form

27.11.2014

Drukāt

Uzmanību „Kopsolī” abonētājiem!

Photo


Precizējam datus abonēšanas maksai LNS kontā:

Saņēmēja nosaukums: Latvijas Nedzirdīgo savienība
Saņēmēja reģ. Nr: LV40008000615
Saņēmēja konts: LV86UNLA0002000700111

Maksājuma mērķī jānorāda: Kopsolī abonēšana redakcijā, LNS Rehabilitācijas centrā (Elvīras ielā 19/k3, Rīgā), Rītausmā vai e-pastā (norādīt e-pasta adresi).


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas