Search form

14.07.2015

Drukāt

Aizgājis mūžībā LNS Goda biedrs ANSIS SMONS

Photo

1932.15.06 – 2015.9.07


9. jūlijā LNS ir aizsniegusi sēru vēsts – no mums uz mūžu šķīries LNS biedrs no 1951. gada, LNS Goda biedrs no 1990. gada ANSIS SMONS.

Ansis Smons, 83 gadu ilgajā mūžā uzticīgi kalpodams savai nedzirdīgo kopienai, sniedzis nozīmīgu ieguldījumu tās attīstības un augšupejas ceļā, jau no agras jaunības atbildīgi veicot savus pienākumus gan kā darbinieks, gan kā brīvprātīgais dažādās LKB/LNB/LNS struktūrās un darbības jomās. Visu minēt pat grūti – lūk, daži fakti: Rīgas biedrības priekšsēdētājs un kluba vadītājs, Centrālās valdes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas MRU direktora vietnieks, LNS Vēstures muzeja pārzinis, LNS domnieks un valdes loceklis, daudzu LNS kongresu delegāts utt.

 Ilgstoši darbojies dažādu Centrālās valdes komisiju sastāvā, īpašu uzmanību pievēršot zīmju valodas kopšanai, jauniešu iesaistīšanai un viņu izglītības veicināšanai, LNS vēstures faktu apzināšanai un saglabāšanai, Kopsolī darbam. Viņš mums paliks atmiņā ar savu nemainīgi dedzīgo, ieinteresēto un neatlaidīgo pieeju visu minēto jautājumu risināšanai līdz noteiktam rezultātam.

No godājamā aizgājēja mums paliek šis viņa devums mūža garumā un arī  novēlējums no LNS Goda biedru grāmatas „Labākie”(2007):

 „Būsim apdomīgi, vienoti un gudri savā rīcībā. Cienīsim tos, kas daudz paveikuši savienības labā. Darīsim katrs, cik spējam un varam, katrs savā vietā un laikā.”

Šo novēlējumu pildot, saglabāsim gaišā piemiņā mūsu biedru Ansi Smonu, kuru izvadīsim mūžībā 18. jūlijā pl.11 Lāčupes kapos, Rīgā. Lai vieglas dzimtās zemes smiltis.

LNS vadība izsaka dziļu līdzjūtību piederīgajiem.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa (IK)


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas