Search form

21.08.2017

Drukāt

LNS kongresā – lielas pārmaiņas (foto)

Ir noticis LNS lielākais četrgades notikums – Latvijas Nedzirdīgo savienības 19. kongress. Tas risinājās divas dienas 19. un 20. augustā Rītausmā. Par to plašāk varēs izlasīt LNS laikrakstā – “Kopsolī” augusta numurā, bet šeit pastāstīsim pašu galveno.


Vispirms! Mums ir jauna prezidente – Sandra Gerenovska. Tas ir vislielākais jaunums. Apsveicam! Balsošana uzrādīja šādus rezultātus: par Sandru Gerenovsku bija 37 balsis, par Edgaru Vorslovu 28 balsis. Abi pārējie prezidenta amata kandidāti Ivars Kalniņš un Brigita Lazda savas kandidatūras jau pirms vēlēšanām atsauca.

Šis kongress bija unikāls, pirmkārt, ar to, ka daudzi delegāti ļoti pamatīgi izteicās par LNS prezidenta kandidātiem. Viņus izjautāja un apsprieda “no galvas līdz papēžiem”.

Otrkārt, jaunā prezidente Sandra Gerenovska izvēlējās nevis vienu, kā agrāk, bet divas viceprezidentes. Brigita Lazda atbildēs par darbu ar biedrībām, viņas ziņā LNS organizatoriskais darbs. Bet otra viceprezidente Inese Immure pārzinās izglītības, zīmju valodas un kultūras jomu.

Prezidente jaunajai domei apstiprināšanai ieteica arī jauno valdes sastāvu. Viņas izvēles galvenais princips bija – lai valdē būtu cilvēki, kuri vairāk domā par darbu, nevis strīdas savā starpā.

Lūk, jaunā LNS valde: Sandra Gerenovska, Brigita Lazda, Inese Immure, Zigmārs Ungurs, Māra Lasmane, Ainārs Osmanis, Juris Grundulis (juniors).

LNS domē ievēlēja šādus LNS reģionālo biedrību konferencēs izvirzītos biedrus: Sandra Gerenovska, Brigita Lazda, Inese Immure, Zigmārs Ungurs, Māra Lasmane, Ainārs Osmanis, Juris Grundulis (juniors), Anita Ceple, Elvīra Čaika, Mārīte Sarkane, Dace Lāce, Krista Kristīne Magone, Varis Strazdiņš, Ieva Geige – Preiss, Gundega Paņko, Edgars Vorslovs, Santa Kesenfelde, Vilhelmīne Vicinska, Ivars Kalniņš.

Delegāti novērtēja LNS darbu iepriekšējā pārskata periodā kā apmierinošu un apstiprināja LNS darbības plānu turpmākajiem četriem gadiem (varēs skatīt: www.lns.lv/ sadaļā "Par LNS").

Debatēs par LNS darbību tēmas bija dažādas un daudzveidīgas. Vairāki satraucās par problēmām nedzirdīgo skolās, kur skolotāji slikti pārzina zīmju valodu utt. Delegāti izteicās arī par LNS šī gada festivāla norisi, Surdocentra darbu, KC Rītausma likteni, LNS muzeju, par informācijas nodrošinājumu, komunikācijas problēmām ar LNS vadību, zīmju valodas prasmi, situāciju Rīgas biedrībā, dzirdīgo/nedzirdīgo biedru vietu un nozīmi kopīgā LNS darbā, iesaisti projektos un vēl daudz ko citu.

Atbildes sniedza LNS valdes locekļi – atbildīgie par savām darba jomām. Debates ar galavārdu beidza Edgars Vorslovs ar 2 atziņām: “Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara”un ”Visi LNS biedri – dzirdīgi un nedzirdīgi – ir vienādi.”

Tika izteikts paldies visiem par veikumu 4 gados ar vēlējumu: lai veiksmīga nākamā LNS četrgade!

Vairāk foto šeit. 

 

LNS Informācijas nodaļa
Foto: Valdis Krauklis un Juris Grundulis
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas