Search form

13.02.2019

Drukāt

Iznācis jau otrais Kopsolī numurs šajā gadā

Photo


1. lpp.– Gan sievietes, gan vīrieši 8. martā pl. 13 aicināti piedalīties gājienā no Saeimas “Par sieviešu izvēli un brīvību”. Pēc tam Rītausmā būs diskusija par dzimumu vienlīdzību

2. lpp. – apstiprināts LNS budžets 2019. gadam.

3. lpp. – ieskats Surdocentra plašajā tehnisko palīglīdzekļu piedāvājumā 2018. – 2019. gadā

4. – 5. lpp. – apkopojums par LNS piederošajiem 16 nekustamiem īpašumiem dažādās Latvijas pilsētās. Ir daudz darāmā to sakārtošanā

6. lpp. – biedrības par saviem nodomiem, iecerēm 2019.gadā

6.,7. lpp. – mūsu mākslinieku Anitas Grahoļskas un Edgara Celmiņa radošie panākumi

8., 9. lpp. – stāsti par nedzirdīgiem bērniem dzirdīgo vecāku ģimenēs

10. lpp. – skola Valmierā mainās un attīstās

Un tas nebūt nav viss, ko uzzināsiet, ielūkojoties KS 12 lappusēs…

 

Priecīgu lasīšanu novēl – Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas