Search form

17.02.2021

Drukāt

Lidostas ,,Rīga” attīstības plāna apspriešana ar NVO pārstāvjiem

Photo

Vakar, 16.februārī lidosta ,,Rīga” attālināti organizēja tikšanos ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar īpašām vajadzībām, tai skaitā ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, lai iepazīstinātu ar topošā termināļa projektu un lidostas kopējo attīstības vīziju turpmākajiem gadiem un uzklausītu ieteikumus, kas palīdzētu uzlabot pieejamību lidostas apmeklētājiem ar invaliditāti. Šajā tikšanās piedalījās arī Latvijas Nedzirdīgo savienība.

Diskusijas laikā LNS viceprezidente Inese Immure iepazīstināja klātesošos ar būtiskākām problēmām, ar ko saskaras nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki. Lidosta ,,Rīga” piedāvāja atkārtotu tikšanos ar LNS, lai pārrunātu šādus jautājumus, kā piemēram, informācijas nodošana par lidojuma laika maiņu lidostas teritorijā, kārtība, kā ārkārtas situācijās notiek vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku apziņošana.

Jāuzsver, ka lidostas ,,Rīga” pārstāvji ir iezīmējuši tādus aspektus, kā vienkārši un saprotami apzīmējumi, drošības kontroles procesa paātrināšana: būs vairāk drošības kontroles līniju un gudrās tehnoloģijas, kas nozīmē, ka vairs nevajadzēs izņemt no somām elektroniku un šķidrumus.Par turpmākās lidostas ,,Rīga” organizētajām apspriešanām un skaidri iezīmētākām darbībām informēsim jau pēc nākamās apspriešanas.


Teksts: Elizabete Pumpura


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas