Search form

27.04.2011

Drukāt

Raidījums televīzijā „Viss notiek” – sižets „Klusā līdzdalības evolūcija” (video)

Sandra ir rēzekniete, kura katru nedēļu dodas uz darbu Rīgā, jo viņa ir Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente. Organizācijā viņa darbojas kopš 18 gadu vecuma, kad iesaistījās kā brīvprātīgā. Viņa ir ārkārtīgi sirsnīga, stāsta par savu dēliņu, jaunumiem organizācijā un par nedzirdīgo projektiem.

Sandra smaidot atzīst, ka lielais projektu rakstītājs ir LNS prezidents, savukārt viņa vairāk piedalās to īstenošanā.
 
Sandra ir vājdzirdīga ceturtajā pakāpē, tas ir diezgan daudz, ja ņem vērā, ka piektajā pakāpē esi gandrīz nedzirdīgs. Taču viņa atzīst, ka dzirdes aparāts ļauj būt tikpat iesaistītai jebkuros procesos kā ikvienam citam.

Sandra:
Nedzirdīgais no dzirdīgā cilvēka ne ar ko daudz neatšķiras, jo tie cilvēki, kuri līdzdarbojas sabiedrībā un piedalās dažādos pasākumos, mūsu projektos kļūst pastāvīgāki un paši sevi pilnveido, līdz ar to veidojas plašākas saskarsmes prasmes un komunikācijas iespējas. Tas dod iespēju integrēties sabiedrībā arvien labāk un labāk.

Viens no pēdējā laika interesantākajiem projektiem esot bijis „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija 2010”, kurš īstenots ar Eiropas ekonomikas zonas Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu. Galvenā atziņa projekta laikā: daudziem nedzirdīgajiem vienkārši ir nepieciešams iedrošinājums, lai viņi atraisītu  savus talantus.
 
Sandra: Pārsteidzoši tas, ka nedzirdīgie daudz ko prot, diemžēl daudzi neapzinās savas spējas un kautrējas tās parādīt sabiedrībā.
 
Projekta noslēgumā tika sarīkota akcija „Nedzirdīgo diena dzirdīgo pasaulē”–  plašs pasākums Dzintaru koncertzālē, kurā pulcējās Latvijas Nedzirdīgo savienības biedri un viņu draugi. Varēja vērot dejas, teātra uzvedumus un melodziedāšanu. Liels saviļņojums bijis, kad uzstājies vīru koris „Gaudeamus” un visi kopā izpildījuši neformālo nedzirdīgo himnu „Še, kur līgo priežu meži” , kuras vārdu autors Rieteklis pats bijis nedzirdīgs.
 
Sandra: Koris skaisti dziedāja – spēcīgās vīru balsīs, to varēja sadzirdēt pat vājdzirdīgi cilvēki. Iepriekš mēģinājuma ar šo kori nebija, bet rezultāts bija skaists. Pēc skatītāju lūguma šo dziesmu apvienotais koris izpildīja trīs reizes.

Kā atzīst Sandra, nedzirdīgie esot pašpietiekami cilvēki, bet svarīgs faktors ir tas, kā sadarboties ar viņiem ikdienā, lai šie cilvēki justos novērtēti. Sandra min, ka nedzirdīgajiem ir savi plusi darbavietā, jo viņiem netraucē apkārtējā kņada un viņi prot organizēt savu darbu.

Sandra:
Piemēram, nedzirdīgais darbinieks vienojas ar dzirdīgo darbinieku, ka viņš uzņemas vairāk papīra lietas, bet dzirdīgais kārto visas telefona sarunas. Ir daudz nedzirdīgo, kuri strādā labos amatos: grāmatveži, zobu tehniķi, skolotāji u.c.

Interneta tehnoloģiju laikmets dažādus darbus un saziņas iespējas padara daudz vienkāršākas.
 
Sandra: Internetu izmanto it sevišķi jaunākā paaudze, un nu jau arī vecākā paaudze apgūst šīs prasmes. Projekta „Klusuma pasaule” klientiem ir iespēja apgūt šīs zināšanas apmācībās. Savs pluss ir  kaut vai MSN programma, kas ļauj sazināties zīmēs.

Nedzirdīgie ir aktīva sabiedrības daļa, tādēļ svarīgi radīt vidi, kurā iespējams izzināt visu jaunāko un līdzdarboties. Veiksmes stāsts – pirms 10. Saeimas vēlēšanām internetā tika ievietotas partiju vēlēšanu programmas zīmju valodā, tās varēja noskatīties visi nedzirdīgie, atbildīgi izvēloties savus kandidātus.

Sandra:
Nedzirdīgajiem labāk informāciju iegūt vizuāli, savā zīmju valodā, tādēļ bija nodrošināta šī iespēja iepazīties zīmju valodā ar partiju programmām.

Galvenā atziņa Sandrai pēc dažādu projektu īstenošanas: nedzirdīgo līdzdalība visā, lai arī klusa, spēj kvalitatīvi mainīt kā ikdienu, tā arī valsts nākotni.


No TV raidījuma
"Viss notiek" (25.04.2011.) materiālu sagatavojusi: Gunta Birnīte

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas