Search form

06.10.2011

Drukāt

Nedzirdīgo diena Tējas istabā

Photo

LNS projekta „”Klusuma pasaule ” ietvaros Liepājas biedrība 1. oktobrī pulcējās Nedzirdīgo dienas pasākumā „Tiekas draugi”. Tas notika kādā pilsētas namā ar nosaukumu – Tējas istaba. Paldies Aldim Ādamsonam , kurš sarunāja šo jauko vietu mūsu svētku saietam.


Pasākums iesākās ar Liepājas himmu   „Pilsēta , kurā piedzimst vējš” . Ievadā  mūsu biedriem pastāstīju par Nedzirdīgo dienas notikumiem Latvijā un plašāk par to, kas un kā šogad bija organizēts Rīgā , jo tur katru gadu ir arvien interesantāk . Vienmēr lielajos LNS pasākumos piedalās arī mūsu biedri, un tā bija arī šogad.

Pēc tam dalībnieki vēroja koncertu ar mūsu pašu pašdarbnieku uzstāšanos. Jaunā biedre Monta Dēbele tika sveikta ar uzņemšanu LNS saimē.

Nobeigumā zīmju valodā kopīgi nodziedājām tradicionālo LNS himmu  „ Še, kur līgo priežu meži ”.
  
Teksts: G.Paņko
Foto: A.Dirnēna

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas